Föreläsning 8 november: Det finns ett liv efter döden

RFSL

Dagens familjerelationer är ofta brokiga. Vissa är gifta, andra sambor, somliga har gemensamma barn, andra särkullbarn. Så vad händer då när en närstående dör? Många litar på att den goda viljan räcker för att komma överens. Men statistiken visar det motsatta – därför är det så viktigt att ”tänka efter före”. Karins föreläsningar skapar intressanta diskussioner och väcker frågor som man annars inte tänker på i sin vardag: hur viktigt är det med äktenskapsförord? Vem eller vilka har rätt att ärva? Vad händer när det inte finns något testamente? Hur kan jag vara säker på att min sista vilja är juridiskt giltig?

Detta och mycket annat nyttigt föreläser jurist Karin Asplund, från den av RFSL HBTQ-certifierade byrån Gillis Edman, om onsdagen den 8 november 18:15 på föreningen. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka på föreningens Öppet hus-kväll som pågår samtidigt. Välkomna.