Föreläsning för yrkesverksamma om hatbrott

RFSL

Välkommen till en eftermiddag om hatbrott med fokus på hbtq med Demokrati- och hatbrottsgruppen, Polisen i region Väst.

“Hatbrott är ett angrepp mot de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på grund av sin negativa inställning till vissa personers egenskaper. Hatbrott handlar om att människor utsätts på grund av vem de är, egenskaper som de inte kan förändra, exempelvis etnicitet, sexuell läggning, religion eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Polisens demokrati- och hatbrottsgrupper arbetar med att utreda dessa brott och särskilt utsedda hatbrottsåklagare arbetar med att vidare lagföra dessa. Utöver hatbrotten så arbetar demokrati- och hatbrottsgrupperna även med brott som syftar till att angripa demokratiska värden som vi i Sverige värnar om, så kallade demokratibrott.

Vi lever i en polariserad värld där information färdas snabbt och skeenden långt borta kan få stora lokala konsekvenser, konsekvenser som drabbar både på individnivå men också på gruppnivå. För att komma tillrätta med den här typen av brottslighet behöver vi hjälpas åt. Demokrati- och hatbrottsgruppen arbetar med förtroendeskapande och kunskapshöjande insatser. Polisen behöver bli bättre på att hantera den här typen av brottslighet, men det gäller också hela vårt samhälle. Många av de som drabbas av hatbrott mår dåligt, många uttrycker också att omgivningens tystnad är det som är den tyngsta erfarenheten att bära. Vi behöver alla fundera kring- vad vi kan göra för att bidra till att människor ska känna trygghet och vågar vara den en är, utan att riskera att utsättas för andras hat!

Föreläsningen kommer att handla om vad ett hatbrott är och vad en kan göra när en möter den här typen av brottslighet och/eller människor som drabbats av den. Utöver det kommer vi prata om hur rättsprocessen fungerar och varför det är viktigt att anmäla brott. Många av de som utsätts för hatbrott mår generellt sett sämre än andra brottsutsatta, hur kommer det sig och vad kan vi göra åt det?”

Föreläsningen arrangeras av RFSL Göteborg och vänder sig till dig som möter hbtqi-personer i din profession, till exempel inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, skola och liknande.

När: Tisdag 1/12 kl 13:30-16:30.
Var: Centrala Göteborg. Exakt plats meddelas med bekräftelsen för ditt deltagande, efter sista anmälningsdag.
OSA: 8/11.

Observera att det finns ett begränsat antal platser. Vänligen anmäl dig här https://forms.gle/knc8TRoGiTfgr9Uo6 om du vill delta.

Vi återkopplar med information kring om du fått en plats efter sista anmälningsdatum. Observera att om föreläsningen blir fullbokad kommer RFSL Göteborg prioritera en spridning på deltagarplatserna, vilket kan komma att begränsa antalet platser från samma verksamhet.

Vid eventuella frågor, maila lio.gustafsson@goteborg.rfsl.se.

Välkommen!