Information till besökare med anledning av Corona-viruset /Covid-19

RFSL

Senaste revision: 2022-02-15.

Då alla restriktioner hävts men smittspridningen trots allt är hög har vi följande regler för dig som besöker föreningens lokal:
– Du ska vara helt frisk och symptomfri.
– Alla måste tvätta händerna direkt vid besök innan personen får komma in i lokalen.
– Håll avstånd till andra. Detta gäller särskilt de som inte är vaccinerade.