Information till besökare med anledning av Corona-viruset /Covid-19

RFSL

Då RFSL Göteborg följer myndigheternas råd och direktiv kan denna information komma att ändras löpande. Senaste revision: 2021-01-27.

Av hänsyn till vår personal och andra besökare så har vi fått införa följande restriktioner för besökare till kansliet:

Vi tar endast emot förbokade besök. Se goteborg.rfsl.se/kontakt för kontaktuppifter.

Du ska vara helt frisk och varit symptomfri i minst två dagar, du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta och du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Alla måste tvätta händerna direkt vid besök innan personen får komma in i lokalen.

 

 

OBS! Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer Öppet hus vara stängt tills vidare.