Informationskväll om Bota Vårdcistemet

RFSL

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver utvecklingsarbetet Bota vårdcistemet – tillgänglig primärvård för transpersoner. Detta görs i samverkan med Kunskapscentrum för jämlik vård och RFSL Göteborg.

Under kvällen kommer vi att presentera utvecklingsarbetet utifrån vad som är gjort hittills och hur planeringen ser ut framöver. Kvällen riktar sig till dig som vill veta mer om, ställa frågor om eller ge input på vårt arbete för att göra primärvården tillgänglig för transpersoner.

Bota vårdcistemet – tillgänglig primärvård för transpersoner tar avstamp i att vi genom forskning vet att transpersoner som grupp har en sämre fysisk och psykisk hälsa än befolkningen i övrigt, men samtidigt inteupplever hälso- och sjukvården som tillgänglig. Vi menar att det är hälso- och sjukvårdens ansvar att göra sig tillgänglig för alla oavsett könsidentitet/könsuttryck.

Primärvård är till exempel vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. En kan vända sig till primärvården under hela livet och med anledning av både fysisk och psykisk hälsa. Tillgänglighet handlar i det här sammanhanget om att få en god och likvärdig hälso- och sjukvård utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta är också en förutsättning för en god hälsa.

För att arbetet ska bli så bra som möjligt behöver projektet ha en bred förankring i målgruppen. De förslag på åtgärder som projektet förväntas arbeta fram ska utgå ifrån målgruppens erfarenheter och behov.

Mer information om Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa finns påwww.narhalsan.se/ksh. Vill du veta mer om Kunskapscentrum för jämlik vård hittar du det på www.vgregion.se/jamlikvard/. Läs mer om RFSL Göteborg på www.rfsl.se/goteborg.

När: 2 maj 2018, kl 18.15.
Var: RFSL Göteborg, Stora badhusgatan 6.

Välkommen!