Terroratentatet i Orlando

RFSL

Under gårdagen rapporterades om ett fruktansvärt terrorattentat och hatbrott mot gayklubben Pulse i Orlando, Florida. 50 personer är döda och 53 skadade i vad som betraktas som den värsta masskjutningen någonsin i USA och även det värsta dådet riktat mot hbtq-personer. Attentatsmannen svor sin trohet till IS i samband med dådet. Det inträffade sprider självklart en stor oro och sorg bland hbtq-personer i USA, men också i Sverige och resten av världen.

Vad händer nu?

RFSL följer utvecklingen noga och kommer att kontinuerligt anpassa våra åtgärder efter fakta som framkommer och utifrån konsekvenserna av den.
Vi uppmanar till lugn och till medkännande med de som fallit offer för denna fruktansvärda handling. Men också till medkännande med alla de hbtq-personer som tvingats ta till flykt undan IS och andra uttryck för islamistisk extremism och som idag extra mycket behöver vårt stöd här i Sverige.

Vi behöver vara medvetna om de utmaningar som islamistisk extremism och annan radikal extremism för med sig. Vi måste dock komma ihåg att många av de som flyr från IS är muslimer, såväl hbtq-personer som andra flyktingar. Vi kan inte tillåta att denna tragedi som riktats mot hbtq-personer används som en ursäkt för att ställa olika minoriteter mot varandra. Vi kan endast nå ett inkluderande och öppet samhälle genom solidaritet och samarbete med alla krafter som vill arbeta för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

RFSL har varit i kontakt med säkerhetspolisen som meddelar att om det skulle föreligga hot från de nätverk eller aktörer som säkerhetspolisen följer så kommer de att agera.

Stötta varandra och kom ihåg att vi är nära 7000 medlemmar i RFSL. Ta tillfället i akt att visa varandra omtanke. En del medlemmar är säkert oroliga och ni skulle därför kunna samlas, prata och dela med er av era tankar i trygga rum.