Välkommen till en dag om en bättre primärvård för transpersoner för dig från 18 år och uppåt!

RFSL

Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver i samverkan med Kunskapscentrum för jämlik vård och RFSL Göteborg ett utvecklingsarbete för att göra primärvården tillgänglig för alla oavsett könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi vet att transpersoner inte upplever hälso- och sjukvården som tillgänglig och vi menar att det är hälso- och sjukvårdens ansvar att göra sig tillgänglig. Vi fokuserar på primärvården i Västra Götalandsregionen. Primärvård är till exempel vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. En kan vända sig till primärvården under hela livet och med anledning av både fysisk och psykisk hälsa. Tillgänglighet handlar i det här sammanhanget om att få en god och likvärdig hälso- och sjukvård utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta är också en förutsättning för en god hälsa.

KSH genomför workshops för att samla in erfarenheter och önskemål från transpersoner och andra med transerfarenhet. Under 2017 genomförde vi en workshop med icke-binära och kommer under 2018 anordna workshops med fler grupper inom transspekrat för att få in så många perspektiv som möjligt. Utifrån resultaten från dessa workshops formuleras och genomförs sedan åtgärder inom primärvården.

När: Lördagen 2 juni 2018, kl. 9-16

Var: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

För vem: Du som identifierar dig som transman/transkvinna, transkille/transtjej, transsexuell man/kille eller kvinna/tjej, FtM/MtF, man/kvinna eller kille/tjej med transerfarenhet/f.d. transsexuell/transperson och är bosatt i Västra Götaland.

Innehåll: Dagen startar med en presentation av syftet med utvecklingsarbetet och workshopen. Sedan kommer vi fokusera på samtal och diskussioner mellan er deltagare. Dagen hålls av medarbetare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.  Diskussionsfrågorna kommer att handla om era erfarenheter, behov och önskemål i relation till primärvården. Under dagen kommer vi alltså inte att fokusera på den könsbekräftande vården.

Ersättning: Vi ersätter dig för din tid. Om du är med hela dagen får du 1000 kr minus skatt (ca 30 %). Du kan också få reseersättning mot att du kan ge oss kvitto från kollektivtrafik eller bensin. Du kommer att få fylla i en blankett för ersättning under dagen.

Anmälan: Det är ett begränsat antal platser och du behöver därför anmäla dig till workshopen genom att maila victoria.tauson@vgregion.se. Vi bjuder på fika och lunch under dagen och det kommer att vara veganskt. Om du har allergier behöver du tala om det när du anmäler dig. Vi tillämpar principen först-till-kvarn med anmälan. Skulle du få förhinder är det därför viktigt att du ger besked om detta så snart som möjligt så att vi kan erbjuda din plats till någon annan. Du behöver vara minst 18 år för att delta. Anmälan stänger 18/5.

Om du har frågor eller funderingar om dagen kan ni kontakta Victoria Tauson på victoria.tauson@vgregion.se eller 0700- 91 90 14.

Varmt välkommen!