Välkommen till en konferens om antirasism med RFSL Göteborg

RFSL

En dag för dig som är medlem, personal eller förtroendevald och som vill lära dig mer om rasism och antirasism, hur dessa frågor funkar i verkligheten och vad just du kan göra för att motverka rasism i samhället! Under dagen kommer du att få tips, råd och metoder i ämnet och hur du kan agera för att förändra situationer där det pågår hat, förtryck, kränkningar, eller exkluderande normer.

När? Söndagen den 30 oktober kl.9:30 -17.00
Var? Meddelas senare.

Det är begränsat antal platser och du behöver därför anmäla dig. Bekräftelse skickas senast samma vecka. Du anmäler dig via denna länk.

Om du har frågor vänligen kontakta styrelsen på styrelse@goteborg.rfsl.se eller kontakta ordförande Adam Alian på adam.alian@goteborg.rfsl.se.