Årsmöte 2019

MedlemsaktiviteterRFSL

Nu är det snart dags för den viktigaste händelsen i föreningen – årsmötet.  Då kan du som medlem tydligast påverka föreningens verksamhet. Du är också med och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet följer en dagordning, som är som en checklista för att inget ska glömmas bort. Du hittar den längre ner på denna sida.

Kort om årsmötet

När: Söndagen den 10 februari 2019 klockan 15. Registrering och fika från kl. 14.30.
Var: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (Järntorget).
Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och som revisorer, skriv motioner, anmäl dig, läs årsmöteshandlingarna och kom på årsmötet!
Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen.

Anmälan: Anmäl dig senast 6 februari via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller via 031-7882511.

Årsmöteshandlingar: Kommer att finnas färdiga två veckor före årsmötet och kan då laddas ner längst ner på denna sida eller hämtas på föreningens Öppet Hus-kvällar. Ett antal exemplar kommer också att finns på årsmötet.

Föreslå personer till styrelsen och som revisorer.

Ge förslag på personer till styrelsen. I styrelsen sitter de personer som leder och tar ansvar föreningen mellan årsmötena.

Ge förslag på revisorer. Revisorerna är de personer som har årsmötets och medlemmarnas uppdrag att granska och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag.

Känner du någon som du tror skulle passa för styrelsen eller som revisor? Då kan du meddela valberedningen på valberedningen@goteborg.rfsl.se. Läs mer på www.rfsl.se/goteborg

Skriv motioner

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om RFSL Göteborg som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser, exempelvis ”Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till avdelningen”.

Motionerna ska lämnas till styrelsen en viss tid före årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Motioner ska lämnas senast söndagen den 13 januari klockan 24.00. Motioner skickas till info@goteborg.rfsl.se eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. Sätt igång och skriv!

Kom på årsmötet!

Anmäl dig. Du behöver anmäla om du vill komma för att vi ska kunna beställa fika. Du anmäler dig via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller på telefon 031-788 25 11. Vi behöver ha din anmälan senast onsdagen den 6 februari. Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019 före mötet (på årsmötet går det endast att bli medlem via sms eller med kort på hemsidan). RFSL skickar inte längre ut några medlemskort och du behöver inte ha med det på årsmötet. På  “Min sida” kan du logga in och t ex ladda ner ditt digitala medlemskort och ändra kontaktuppgifter.

Läs årsmöteshandlingarna. I årsmöteshandlingarna finns det som kommer att tas upp på årsmötet. För att alla ska hinna läsa igenom dem ska de finnas färdiga två veckor före årsmötet. De finns att hämta på kansliet eller laddas ner från denna sida. Det kommer även att finnas några exemplar på årsmötet.

Varmt välkommen!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  i. Mötesordförande
  ii. Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress)
  12.2 Fastställande av verksamhetsplan
  12.3 Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  ii. Ordförande
  iii. Kassör
  iv. Övriga ordinarie ledamöter**
  v. Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av  revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Årsmöteshandlingar

 • Årsmöteshandlingar ver1 (pdf, 900k)

  Årsmöteshandlingar ver1 (pdf, 900k)

  Här kan du ladda ner årsmöteshandlingarna. Saknas gör revisionsrapporten. Det beror på att årsredovisningen ännu inte undertecknats av alla styrelseledamöterna. En ny version kan komma att läggas upp när så har skett.