Årsmöte 2017

MedlemsaktiviteterRFSLFoto: Patrik Hinnerson

Styrelsen för RFSL Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte söndagen den 12 februari 2017 kl. 15 på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (Järntorget). Registrering och fika från kl. 14.30. Glöm inte att betala medlems- avgiften för 2017 före mötet (går endast att lösa via sms på årsmötet)!

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt dagordningen längre ner på sidan.

Kort om årsmötet

Datum: Söndagen den 12 februari.

Tid: 15.00. Fika och registrering från 14.30.

Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (Hållplats Järntorget).

Anmälan: Anmäl dig senast 8 februari via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller via 031-7882510 (telefonsvarare).

Årsmöteshandlingar: Finns att ladda ner längst ner på denna sida eller hämta på föreningens Öppet Hus. Kommer också att finns på årsmötet.

Förslag till personval (styrelse, revisorer) kan meddelas valberedningen på valberedningen@goteborg.rfsl.se.  Fyll gärna i frågeformuläret med frågor från valberedningen som du hittar under rubriken Valberedningen på hemsidan. Nomineringsstopp till valberedningen är den 15 januari. 

Motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast söndagen den 15 januari 2017 klockan 24.00. Motioner skickas till info@goteborg.rfsl.se eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på denna sida (längst ned) från den 30 januari. Den senaste versionen ska ha versionsnummer 1.1.

Föreningens stadgar (avdelningsstadgar) finns att läsa här.

OBS! Anmäl ditt deltagande senast onsdagen den 8 februari 2017 via detta anmälningsformulär på nätet eller genom att lämna ditt namn på telefonsvararen 031-788 25 10.

Välkommen!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av årsmötespresidium
  a. Mötesordförande
  b. Mötessekreterare
  c. Val av protokolljusterare
  d. Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 13. Val:
  a. Styrelse
  i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  ii. Val av ordförande
  iii. Val av kassör
  iv. Val av övriga ordinarie ledamöter
  v. Val av ersättare
  b. Val av kongressombud
  c. Val av valberedning
  d. Val av revisorer
  e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 15. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar