När regnbågen grånar 2.0

HBT-SeniorernaRFSL

Konferens 25 maj 2018 om HBTQ och åldrande

En fortsättning av konferensen När regnbågen grånar 2012

Arrangör: HBT-seniorerna inom RFSL Göteborg

Program

9.00- 9.30      Kaffe och välkommen

9.30- 10.45     Det nya åldrandet. Föreläsning om aktuell forskning kring äldre och åldrande. Professor Ingemar Skoog, Göteborgs universitet.

10.45 -11.00   Bensträckare

11.00 -11.15   Presentation av HBT-seniorerna, RFSL Göteborg (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter)

11.15 -12.15   Normmedvetet arbetssätt med fokus på HBTQ inom äldreomsorgen.

En presentation av den pilotmodell som utformas inom tre olika stadsdelar i Göteborg.

12.15 -13.15   Lunch (ingår inte, men kan köpas på Kulturhuset Kåken)

13.15 -14.30   När regnbågen grånar – vad är särskilt med den äldre HBTQ-personen?

Mats Christiansen, fil.mag. vårdvetenskap, doktorand vid Karolinska institutet.

14.30- 15.00   Kaffepaus

15.00- 15.30   Vad händer inom RFSL när det gäller HBTQ och äldre?

Om HBTQ-bo Några medlemmar från föreningen berättar om syftet med detta boende och hur långt föreningen har kommit

15.30-16.15     Inför Europride. Panelsamtal kring HBTQ och åldrande.

Medverkande: representanter från pensionärsgrupper, från projektet om normmedvetet arbetssätt inom äldreomsorgen och från HBT-seniorerna. Moderator Berit Larsson, HBTQ-rådet.

16.15-16.30    Avslutning

Programmet kan laddas ned som pdf-fil: Klicka här

 

FÖRELÄSARE

 

INGEMAR SKOOG, professor och överläkare inom psykiatri. Föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), sektionen för psykiatri och neurokemi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, GU. Leder befolkningsstudier om åldrande, demens och alzheimer. Ingemar Skoog och hans forskargrupp är världsledande inom sitt område.

 

MATS CHRISTIANSEN, leg. sjuksköterska, fil.mag. i vårdvetenskap, universitetsadjunkt och doktorand vid Karolinska Institutet samt auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS). Mats Christiansen har bedrivit studier och publicerat artiklar kring sexuell hälsa, hiv och åldrande HBTQ-personer. Avhandlingsarbetet är inriktat på stöd till patienter med prostatacancer.

 

NORMMEDVETET ARBETSSÄTT är Göteborgs Stads pilotmodell för att se till att du inom äldreomsorgen får ett likvärdigt bemötande oavsett din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck. Att arbeta med ett normmedvetet arbetssätt innebär att lära, reflektera och göra. I de verksamheter som arbetar efter modellen får alla medarbetare och chefer utbildning för att höja sin HBTQ-kompetens, bli mer medveten om normer och vilka föreställningar vi har med oss så att vi blir bättre på att möta alla som individer.