Årsmöte 2020

MedlemsforumRFSL

Nu är det snart dags för den viktigaste händelsen i föreningen – årsmötet.  Då kan du som medlem tydligast påverka föreningens verksamhet. Du är också med och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet följer en dagordning, som är som en checklista för att inget ska glömmas bort. Du hittar den längre ner på denna sida.

Föreslå personer till styrelsen och som revisorer.

Ge förslag på personer till styrelsen. I styrelsen sitter de personer som leder och tar ansvar föreningen mellan årsmötena.

Ge förslag på revisorer. Revisorerna är de personer som har årsmötets och medlemmarnas uppdrag att granska och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag.

Kort om årsmötet

När: Söndagen den 16 februari 2020 klockan 15. Registrering och fika från kl. 14.30.
Var: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (Järntorget).
Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och som revisorer, skriv motioner, anmäl dig, läs årsmöteshandlingarna och kom på årsmötet!
Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen.

Anmälan: Anmäl dig senast 12 februari via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg.

Årsmöteshandlingar: Kommer att finnas färdiga två veckor före årsmötet och kan då laddas ner längst ner på denna sida eller hämtas på föreningens Öppet Hus-kvällar. Ett antal exemplar kommer också att finns på årsmötet.

Känner du någon som du tror skulle passa för styrelsen eller som revisor? Då kan du meddela valberedningen på valberedningen@goteborg.rfsl.se. Läs mer på www.rfsl.se/goteborg

Du får gärna också föreslå personer som du vill ska sitta i nästa års valberedning. Men det valet förbereder inte sittande valberedning, utan de lämnar bara namnen vidare till dem som leder årsmötet (årsmötets presidium).

Skriv motioner

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om RFSL Göteborg som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser, exempelvis ”Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till avdelningen”.

Motionerna ska lämnas till styrelsen en viss tid före årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Motioner ska lämnas senast söndagen den 19 januari 2020 klockan 24.00. Motioner skickas till info@goteborg.rfsl.se eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. Sätt igång och skriv!

Kom på årsmötet!

Anmäl dig. Du behöver anmäla om du vill komma för att vi ska kunna beställa fika. Du anmäler dig via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. Vi behöver ha din anmälan senast onsdagen den 12 februari.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020 före mötet. RFSL skickar inte längre ut några medlemskort och du behöver inte ha med det på årsmötet.

Läs årsmöteshandlingarna. I årsmöteshandlingarna finns det som kommer att tas upp på årsmötet. För att alla ska ha möjlighet att läsa igenom dem ska de finnas färdiga två veckor före årsmötet. De finns att hämta på kansliet eller laddas ner från denna sida. Det kommer även att finnas några exemplar på årsmötet.

Varmt välkommen!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  i. Mötesordförande
  ii. Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress)
  12.2 Fastställande av verksamhetsplan
  12.3 Budget för verksamhetsåret
  12.4 Arvoderingsreglemente
  12.5 Tilläggsstadga
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  ii. Ordförande
  iii. Kassör
  iv. Övriga ordinarie ledamöter**
  v. Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av  revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Årsmöteshandlingar 2020 att ladda ner.