Flödesschema medlemskap

Här är en bild som visar olika medlemskap utifrån ålder.

Flödesschema medlemskap