Volontär

NewcomersRFSL

Newcomers Göteborg är en social plattform och ett nätverk för hbtqi-migranter och hbtqi-flyktingar där innehållet planeras utifrån deltagarnas önskemål. Newcomersgruppen träffas regelbundet.

Vill du engagera dig som volontär inom Newcomers Göteborg?

Som volontär ingår du i en volontärgrupp som tillsammans med projektsamordnaren ansvarar för planering och genomförande av Newcomers träffar.

Om du vill engagera dig som volontär, ansök här: https://forms.gle/p7zh5EcdnbhEiCzx7. Om du har frågor om volontärskapet, hör av dig till newcomers@goteborg.rfsl.se så återkommer vi med mer info.