Volontär

NewcomersRFSL

Newcomers Göteborg är en social plattform och ett nätverk för hbtq-migranter och hbtq-flyktingar där innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Nätverket träffas en gång i veckan för aktiviteter och cafékvällar.

Vill du engagera dig som volontär inom Newcomers Göteborg?

Som volontär ingår du i en volontärgrupp som tillsammans med projektsamordnaren ansvarar för planering och genomförande av Newcomers träffar. Det finns också möjlighet att vara med i aktiviteter där du informerar om Newcomers verksamhet.

Om du vill engagera dig som volontär inom Newcomers, eller om du har frågor om volontärskapet, hör av dig till blivolontar@goteborg.rfsl.se så återkommer vi med mer info.