Hänvisningstips-länkar

Asyl och migration

FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Telefon: 08-710 02 45
Web: www.farr.se
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande

Ingen människa är illegal
Web: www.ingenillegal.org

Rosengrenska stiftelsen
Telefon: 031-241180
Web: www.rosengrenska.org

Rosenjuristerna
Telefon: 0761-019787
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Telefon: 0200-88 00 66
Mail: info@sweref.org
Web: www.sweref.org

Röda Korsets behandlingscenter Göteborg
Telefon: 031-711 75 11
Mail: rkc.goteborg@redcross.se
Web: www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-och-behandling/goteborg/

Röda korset rådgivning flyktingfrågor
Telefon: 040-32 65 30

Newcomers-grupper inom RFSLs lokala avdelningar
Web: www.rfsl.se/verksamhet/asyl/kontakt

Brottsutsatthet

Göteborgs Brottsofferjour
Telefon 0709-705050
Jourtelefon: 0200-212019
Mail: info@goteborg.boj.se
Web: www.goteborg.boj.se

RFSL:s brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16
Mail: boj@rfsl.se
Web: www.rfsl.se/brottsoffer

Stödcentrum för brottsutsatta
Telefon: 020-520 530
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/stodcentrum-for-brottsutsatta/!ut/p/z1/hY4xD4IwFIR_DWvfK9Q-cOtEgibGCexi0NRCApSUahN_vTiaaLztct_lDjQ0oKf20ds29G5qh9WftDyLtEReCb47lNkGVUH8KIk4Fgj1P0CvMf6QQqhA95eRxevIkGWUShKcREGUy5Te82q6ZLkF7c3NeOPZ3a-vuhDmZZtggjFGZp2zg2GLSfBbo3NLgOYDhHlsnntTqxep6_A9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

Hälsa och sjukvård

Hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götaland
Web: www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/hbtq-diplomerade-verksamheter

Aleris Gynekologmottagning Göteborg (hör av dig till kurator(a)goteborg.rfsl.se för namn på specifika gynekologer)
Web: www.aleris.se/Har-finns-vi/Goteborg/Aleris-Specialistvard-Axesshuset/Gynekologi

Privata mottagningar

Annelie Nordner
Leg psykoterapeut, sexolog, handledare
Telefon: 070-3800759
Web: www.annelienordner.se

HBTQ-mottagningen
E-post: m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se
Telefon: 031-766 19 22
Adress: Chapmansgatan 6, 414 54 Göteborg
Web: www.hbtq-mottagningen.se

Ingrid Molander
Web: www.ingridmolander.se

Maya Kerosuo
Leg psykolog och gestaltterapeut.
Utbildar och handleder andra professionella i HBTQ-kompetens med stort intresse för  transfrågor och queera perspektiv.
Telefon: 0732516415

Sally Marshall
Telefon: 0730578520
Web: www.kbtesperantoplatsen.se

Sexologgruppen
Web: www.sexologgruppen.se

Tripsykologi
Web: www.tripsykologi.se

We Mind
Web: www.wemind.se

Hiv och sti

Positiva Gruppen Väst
Telefon: 031-14 35 30
Mail: kontoret@pgvast.se
Adress: Nordhemsgatan 50, Göteborg
Web: www.pgvast.se

Checkpoint Göteborg
Mail: info@checkpointgoteborg.org
Web: www.checkpointgoteborg.org

Gayhälsan, Könsmottagningen Sahlgrenska
Telefon: 031-3423442
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/hud–och-konssjukvard/enheter/konsmottagningen-sahlgrenska/

Infektionsmottagningen, Östra sjukhuset
Telefon: 031-3434282
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/infektion/enheter/infektionsmottagning/

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Sexuell läggning

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Könsidentitet

Lundströmmottagningen
Telefon: 0322-22 67 90
Web: sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Transformering
Web: transformering.se

Transföreningen FPES
Telefon: 08 604 13 93
Web: www.fpes.se

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transammans
Web: www.transammans.se

Hbtq och familj

Hbtq-familjer
För dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder
Web: www.hbtqfamiljer.se

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska
Telefon: 031-3423919
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/mottagning-reproduktionsmedicin

Stolta föräldrar till hbtq-personer
Telefon: 070-5210945
Mail: goteborg@stoltaforaldrar.se
Web: www.stoltaforaldrar.se

Ung och hbtq

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

Centrum, Göteborg
Adress: Aschebergsg. 46 411 33 Göteborg
Telefon: 031-3657410

Gamlestan, Göteborg
Adress: Gamlestadsvägen 4, Hus B2, våning 2, 415 02 Göteborg
Telefon: 031-365 35 15

Hisingen, Göteborg
Adress: Vågmästaregatan 1 B, 417 02 Göteborg
Telefon: 031-3666733

Västra Göteborg
Adress: Kaverös Äng 5
Telefon: 031-3664200

Östra Göteborg
Adress: Olskroksgatan 3, 416 66 Göteborg
Telefon: 031-365 68 55

Mottagningen för unga män MUM
Adress: Aschebergsgatan 46, 1tr 411 33 Göteborg
Telefon: 031-365 74 20

Kyrkans ungdomsmottagning
Adress: Götabergsgatan 28 B
Telefon: 031-7553750

Lilla Edet
Adress: Göteborgsvägen 41
Telefon: 0520-650533

Partille
Adress: Göteborgsvägen 84 A, 433 63 Sävedalen
Telefon: 010-4733420

Mötesplatser för unga hbtq-personer

GIA – Gays in Angered
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Hänget
Mail: hej@hanget.se
Web: www.hanget.se

Mötesplats Simone
Web: www.motesplatssimone.se

Våld i nära relationer, heder, sexuella övergrepp

HBT & Heder
Den här sidan är till för dig som är ung hbt-person och utsatt för kontroll, hot eller våld från din familj eller släkt. Här kan du mejla och chatta med personer som har lång erfarenhet av hbt och hedersrelaterat våld eller förtryck.
Web: www.hbtheder.se

Gryning vård
Insatser för hedersrelaterat våld och förtryck
Konsultationstelefon: 020852525

KAST
Telefon: 031-367 91 95
Mail: kast@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för kvinnor
Telefon: 031-367 93 80
Mail: kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för män
Telefon: 031-367 93 90
Mail: kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050
Web: www.kvinnofridslinjen.se

Mikamottagningen
För personer som vill ha samtalsstöd kring erfarenheter av ersättning för sex och/eller att skada sig med sex.
Adress: Södra Allégatan 1
Telefon: 020-32 73 28
Mail: mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

Preventell
Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Telefon: 020-667788
Mail: info@preventell.se
Web: www.preventell.se

Socialjouren
Adress: Stora badhusgatan 14
Telefon: 031-3658700

Stödcentrum Humlegården
Telefon: 031-13 14 17 / 0703-13 26 94
Mail: info@stodcentrumhumlegarden.se
Web: www.stodcentrumhumlegarden.se

Av RFSL hbtq-certifierade verksamheter

www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/certifierade-verksamheter