Hänvisningstips-länkar

Asyl och migration

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Telefon: 08-710 02 45
Web: www.farr.se
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande

Ingen människa är illegal
Web: www.ingenillegal.org

Rosengrenska stiftelsen
Telefon: 031-241180
Web: www.rosengrenska.org

Rosenjuristerna
Telefon: 0761-019787
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Telefon: 0200-88 00 66
Mail: info@sweref.org
Web: www.sweref.org

Röda Korsets behandlingscenter Göteborg
Telefon: 031-711 75 11
Mail: rkc.goteborg@redcross.se
Web: www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-och-behandling/goteborg/

Röda korset rådgivning flyktingfrågor
Telefon: 040-32 65 30

Newcomers-grupper inom RFSLs lokala avdelningar
Web: www.rfsl.se/verksamhet/asyl/kontakt

Hälsa och sjukvård

Hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götaland
Web: www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/hbtq-diplomerade-verksamheter

Aleris Gynekologmottagning Göteborg (hör av dig till kurator(a)goteborg.rfsl.se för namn på specifika gynekologer)
Web: www.aleris.se/Har-finns-vi/Goteborg/Aleris-Specialistvard-Axesshuset/Gynekologi

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Privata mottagningar

Annelie Nordner
Leg psykoterapeut, sexolog, handledare
Telefon: 070-3800759
Web: www.annelienordner.se

HBTQ-mottagningen
E-post: m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se
Telefon: 031-766 19 22
Adress: Chapmansgatan 6, 414 54 Göteborg
Web: www.hbtq-mottagningen.se

Ingrid Molander
Web: www.ingridmolander.se

Maya Kerosuo
Leg psykolog och gestaltterapeut.
Utbildar och handleder andra professionella i HBTQ-kompetens med stort intresse för  transfrågor och queera perspektiv.
Telefon: 0732516415

Sally Marshall
Telefon: 0730578520
Web: www.kbtesperantoplatsen.se

Sexologgruppen
Web: www.sexologgruppen.se

Tripsykologi
Web: www.tripsykologi.se

We Mind
Web: www.wemind.se

Hiv och sti

Positiva Gruppen Väst
Telefon: 031-14 35 30
Mail: kontoret@pgvast.se
Adress: Nordhemsgatan 50, Göteborg
Web: www.pgvast.se

Checkpoint Göteborg
Mail: info@checkpointgoteborg.org
Web: www.checkpointgoteborg.org

Gayhälsan, Könsmottagningen Sahlgrenska
Telefon: 031-3423442
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/hud–och-konssjukvard/enheter/konsmottagningen-sahlgrenska/

Infektionsmottagningen, Östra sjukhuset
Telefon: 031-3434282
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/infektion/enheter/infektionsmottagning/

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Sexuell läggning

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Könsidentitet

Lundströmmottagningen
Telefon: 0322-22 67 90
Web: sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Vårdcentralen Läkarhuset
Telefon: 031-81 83 30
Web: www.ptj.se/vardcentralen-lakarhuset

Transformering
Web: transformering.se

Transföreningen FPES
Telefon: 08 604 13 93
Web: www.fpes.se

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transammans
Web: www.transammans.se

Hbtq och familj

Hbtq-familjer
För dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder
Web: www.hbtqfamiljer.se

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska
Telefon: 031-3423919
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/mottagning-reproduktionsmedicin

Stolta föräldrar till hbtq-personer
Telefon: 070-5210945
Mail: goteborg@stoltaforaldrar.se
Web: www.stoltaforaldrar.se

Ung och hbtq

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

Centrum, Göteborg
Adress: Aschebergsg. 46 411 33 Göteborg
Telefon: 031-3657410

Gamlestan, Göteborg
Adress: Gamlestadsvägen 4, Hus B2, våning 2, 415 02 Göteborg
Telefon: 031-365 35 15

Hisingen, Göteborg
Adress: Vågmästaregatan 1 B, 417 02 Göteborg
Telefon: 031-3666733

Västra Göteborg
Adress: Kaverös Äng 5
Telefon: 031-3664200

Östra Göteborg
Adress: Olskroksgatan 3, 416 66 Göteborg
Telefon: 031-365 68 55

Mottagningen för unga män MUM
Adress: Aschebergsgatan 46, 1tr 411 33 Göteborg
Telefon: 031-365 74 20

Kyrkans ungdomsmottagning
Adress: Götabergsgatan 28 B
Telefon: 031-7553750

Lilla Edet
Adress: Göteborgsvägen 41
Telefon: 0520-650533

Partille
Adress: Göteborgsvägen 84 A, 433 63 Sävedalen
Telefon: 010-4733420

GIA – Gays in Angered
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Mötesplats Simone
Web: www.motesplatssimone.se

Hänget
Web: www.hanget.se

Sociala sammanhang och mötesplatser för hbtq-personer

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

Lesbisk makt
Web: www.lesbiskmakt.nu

Häng i Götet
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/hang-i-gotet

Göteborg Bear club
Web: www.gbc.wf

SLM Göteborg
Web: www.slmgbg.nu

Hellmans drengar
Web: www.hellmansdrengar.se

GIA – Gays in Angered
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Mötesplats Simone
Web: www.motesplatssimone.se

Hänget
Web: www.hanget.se

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transammans
Web: www.transammans.se

West pride
Web: www.westpride.se

Gretas
Web: www.gretas.nu

Haket
Web: www.linnestaden.nu/Haket

Bee bar
Web: www.beebar.se

Våld i nära relationer, heder, sexuella övergrepp, brottsutsatthet

Göteborgs Brottsofferjour
Telefon 0709-705050
Jourtelefon: 0200-212019
Mail: info@goteborg.boj.se
Web: www.goteborg.boj.se

RFSL:s brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16
Mail: boj@rfsl.se
Web: www.rfsl.se/brottsoffer

Stödcentrum för brottsutsatta
Telefon: 020-520 530
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/stodcentrum-for-brottsutsatta/!ut/p/z1/hY4xD4IwFIR_DWvfK9Q-cOtEgibGCexi0NRCApSUahN_vTiaaLztct_lDjQ0oKf20ds29G5qh9WftDyLtEReCb47lNkGVUH8KIk4Fgj1P0CvMf6QQqhA95eRxevIkGWUShKcREGUy5Te82q6ZLkF7c3NeOPZ3a-vuhDmZZtggjFGZp2zg2GLSfBbo3NLgOYDhHlsnntTqxep6_A9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

Gryning vård
Insatser för hedersrelaterat våld och förtryck
Konsultationstelefon: 020852525

KAST
Telefon: 031-367 91 95
Mail: kast@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för kvinnor
Telefon: 031-367 93 80
Mail: kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för män
Telefon: 031-367 93 90
Mail: kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050
Web: www.kvinnofridslinjen.se

Mikamottagningen
För personer som vill ha samtalsstöd kring erfarenheter av ersättning för sex och/eller att skada sig med sex.
Adress: Södra Allégatan 1
Telefon: 020-32 73 28
Mail: mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

Preventell
Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Telefon: 020-667788
Mail: info@preventell.se
Web: www.preventell.se

Socialjouren
Adress: Stora badhusgatan 14
Telefon: 031-3658700

Stödcentrum Humlegården
Telefon: 031-13 14 17 / 0703-13 26 94
Mail: info@stodcentrumhumlegarden.se
Web: www.stodcentrumhumlegarden.se

Av RFSL hbtq-certifierade verksamheter

www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/certifierade-verksamheter