Transseparatistiskt gruppsamtal om könseufori

RFSLPhoto: Zackary Drucker, The Gender Spectrum Collection, Broadly.

Välkommen till ett gruppsamtal om könseufori för dig som är transperson!

Samtalet är en fortsättning av det samtal som hölls under West Pride 2019 med titeln ”Könseufori” och programtexten:

”I en tid då fokus ofta ligger på transpersoners höga ohälsa vill vi i detta samtal vända på det och istället fokusera på vad som kan göra att transpersoner mår bra.

Programpunkten handlar om vad könseufori är, hur det kan kännas och exempel på vad som kan framkalla det och därigenom också vad vi alla kan tänka på för att öka välmåendet och den psykiska hälsan hos transpersoner.”

På efterfrågan följer vi nu upp detta och bjuder in dig som är trans att delta i ett gruppsamtal med fokus på just könseufori.

Du behöver inte ha varit med på samtalet under pride för att delta i gruppsamtalet, det räcker att du har tankar kring samtalets fokusämne. Samtalet är transseparatistiskt, vilket innebär att det är för dig som själv är trans eller har personlig transerfarenhet.

Var: RFSL Göteborg.
När: Onsdagen den 11 september kl 18-20.
Anmälan: https://forms.gle/PMfkyeka9uBjWAr97. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan stänger torsdagen den 5 september eller när platserna är slut om det sker tidigare. Först till kvarn! Alla som anmält sig kommer få ett mail om ifall du fått en plats eller ej på samtalet.

Samtalet är på svenska och leds av Linda Gustafsson som är kurator på RFSL Göteborg. Eventuella frågor kan skickas till linda.gustafsson@goteborg.rfsl.se.

Välkommen!