BiQuPan RFSL Göteborg

MedlemsforumRFSL

BiQuPan är en mötesplats för dig som identifierar dig som bisexuell, pansexuell och andra som attraheras (romantiskt och/eller sexuellt) av människor av fler än ett kön.

Vi har en facebookgrupp där vi lägger upp peppande saker vi hittar, planerar träffar och aktiviteter och allmänt stöttar varann för att motverka osynliggörandet av bisexuellas och pansexuellas erfarenheter. För vi finns!

BiQuPan bygger på en värdegrund där vi inte ifrågasätter, utan respekterar människors könsidentitet, pronomen och upplevelser av förtryck. Vi är medvetna om strukturer i samhället såsom rasism, sexism, transfobi, funkofobi, homofobi, bifobi och panfobi. Vi är schysta mot varandra, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder!

Välkommen!

Kontakt: www.facebook.com/groups/504473116417278