RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Kurator

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer. Till oss kan du vända dig med frågor som rör:

  • Könsidentitet
  • Sexuell läggning/identitet
  • “Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
  • Relationer med familj och vänner
  • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
  • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
  • Utsatthet inom familj och släkt /hedersproblematik
  • Våld/övergrepp i partnerrelationer
  • Att vara hbtq-person och flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige

 

Hänvisningstips

Asyl och migration Newcomers Göteborg Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg FARR - Flyktinggruppernas riksråd Telefon: 08-710 02 45 Web: www.farr.se www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande Ingen människa är illegal Web: www.ingenillegal.org Rosengrenska…

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en resurs för en hbtq-person och uppdraget formas efter vad denne behöver. Det kan handla om moraliskt stöd vid kontakt med myndigheter,…