RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Kurator

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer. Till oss kan du vända dig med frågor som rör:

 • Trans, könsidentitet och/eller uttryck
 • Sexuell läggning/identitet
 • ”Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
 • Relationer med partner/s, familj och vänner
 • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
 • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
 • Utsatthet inom familj och släkt samt upplevelser av hedersnormer
 • Våld/övergrepp i partnerrelationer
 • Att vara flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige
 • Att sälja sex eller ha sex mot ersättning
 • Att använda droger i samband med sex
 • Tvivel, ånger, omtransition, detransition och retransition

 

Kontaktperson

Vill du ha kontaktperson? En kontaktperson är lite som en professionell vän... någon som du kan prata med om saker…

Samtalsgrupper och gruppverksamhet

Vi planerar att köra samtalsgrupper för transpersoner under vårterminerna och samtalsgrupper på andra teman under höstterminerna. Just nu har vi inte planerat gruppverksamheterna för hösten 2023…