RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Kurator

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer. Till oss kan du vända dig med frågor som rör:

  • Könsidentitet
  • Sexuell läggning/identitet
  • ”Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
  • Relationer med familj och vänner
  • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
  • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
  • Utsatthet inom familj och släkt /hedersproblematik
  • Våld/övergrepp i partnerrelationer
  • Att vara hbtq-person och flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige

 

Samtalsgrupper

Transit Ny omgång av samtalsgruppen Transit hålls under hösten 2017. Plats: RFSL, Stora Badhusgatan 6 Göteborg, våning 9. För att…

Hänvisningstips-länkar

Asyl och migration FARR - Flyktinggruppernas riksråd Telefon: 08-710 02 45 Web: www.farr.se Ingen människa är illegal Web: www.ingenillegal.org Rosengrenska stiftelsen Telefon: 031-241180 Web: www.rosengrenska.org Rosenjuristerna…

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en resurs för en hbtq-person och uppdraget formas efter vad denne behöver. Det kan handla om moraliskt stöd vid kontakt med myndigheter,…