RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Kurator

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer. Till oss kan du vända dig med frågor som rör:

 • Trans, könsidentitet och/eller uttryck
 • Sexuell läggning/identitet
 • ”Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
 • Relationer med partner/s, familj och vänner
 • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
 • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
 • Utsatthet inom familj och släkt samt upplevelser av hedersnormer
 • Våld/övergrepp i partnerrelationer
 • Att vara flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige
 • Att sälja sex eller ha sex mot ersättning
 • Att använda droger i samband med sex
 • Tvivel, ånger, omtransition, detransition och retransition

 

Kontaktperson

Vill du ha kontaktperson? En kontaktperson är lite som en professionell vän... någon som du kan prata med om saker…