Kontakt

RFSL

E-post: info@goteborg.rfsl.se

Växel: +46 (0)31 788 25 10

Besöks-, leverans- och postadress (ej fakturor)
RFSL Göteborg
Stora Badhusgatan 6, våning 9
411 21 Göteborg

Faktureringsadress (adressen ska framgå på samtliga fakturor)
RFSL Göteborg
Fack 3207
Box 3038
831 03 Östersund

Pdf-fakturor kan mejlas till 3207(at)faktura.scancloud.se (en faktura per pdf och e-post)

Under kontorstid tar vi endast emot besök efter tidsbokning.


Hitta till oss:


Sexualpolitik och presskontakt

Ordförande
ordforande@goteborg.rfsl.se

Styrelsen

styrelsen@goteborg.rfsl.se

Revisorerna

revisorer@goteborg.rfsl.se

Valberedningen

valberedningen@goteborg.rfsl.se