Kontakt

RFSL

Information till besökare om Corona-viruset / Covid-19

Av hänsyn till vår personal och andra besökare så har vi fått införa följande restriktioner för besökare till kansliet:

  • Du ska vara helt frisk och varit symptomfri i minst två dagar
  • Du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta
  • Du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Alla måste tvätta händerna direkt vid besök innan personen får komma in i lokalen.

Vi tackar för din förståelse. 

E-post: info@goteborg.rfsl.se

Telefon: +46 (0)31 788 25 10

Besöks-, leverans- och postadress (ej fakturor)
RFSL Göteborg
Stora Badhusgatan 6, våning 9
411 21 Göteborg

Faktureringsadress (adressen ska framgå på samtliga fakturor)
RFSL Göteborg
Fack 3207
Box 3038
831 03 Östersund

Pdf-fakturor kan mejlas till 3207(at)faktura.scancloud.se (en faktura per pdf och e-post)

Vi tar även, och helst, emot e-fakturor.

Under kontorstid tar vi endast emot besök efter tidsbokning.


Hitta till oss:


Sexualpolitik och presskontakt

Nadja Aria-Garystone
Ordförande
+46 (0)76 045 41 39
nadja.aria-garystone@goteborg.rfsl.se

Styrelsen

styrelsen@goteborg.rfsl.se

Revisorerna

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor, Grant Thornton
Klas Nordh
Lekmannarevisor

revisorer@goteborg.rfsl.se

Valberedningen

Eric Stark, sammankallande
Anders Edström
Sölve Kajanus
Marie Hagberg

valberedningen@goteborg.rfsl.se

Kansliet

Patrik Hinnerson
Kanslichef/CEO
+46 (0)76 049 58 49
patrik.hinnerson@goteborg.rfsl.se

Linda Palhamn Szabó
Hälsa, sex och hiv, projektledare
+46 (0)76 046 21 41
linda.palhamn@goteborg.rfsl.se

Lio Gustafsson
Råd, kris- och stödsamtal, kurator
+46 (0)76 046 21 29
lio.gustafsson@goteborg.rfsl.se

Victoria Hajian
Råd, kris- och stödsamtal, kurator
Newcomers, projektsamordnare
+46 (0)76 337 48 54
victoria.hajian@goteborg.rfsl.se
newcomers@goteborg.rfsl.se