Kontakt

RFSL

E-post: info@goteborg.rfsl.se

Telefon: +46 (0)31 788 25 10

Fax: +46 (0)31 13 13 05

Besöks- och postadress (ej fakturor)
RFSL Göteborg
Stora Badhusgatan 6, våning 9
411 21 Göteborg

Under kontorstid tar vi endast emot besök efter tidsbokning.

Öppet hus onsdagar 17-20 under terminerna (se även kalendariet)

Hitta till oss:
Länk till karta (Hitta.se)

Faktureringsadress (endast fakturor)
RFSL Göteborg
Fack 3207
Box 3038
831 03 Östersund

3207@faktura.scancloud.se (en faktura per pdf och e-post)

Sexualpolitik och styrelse

Andreas Hernbo
Tillförordnad ordförande
+46 (0)70 766 74 50
andreas.hernbo@goteborg.rfsl.se

Revisorer

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor, PwC
Klas Nordh
Lekmannarevisor

revisorer@goteborg.rfsl.se

Valberedning

Xzenu Cronström Beskow
BabyNadja Mohamedali
Victoria Björnholm Fahlström

valberedningen@goteborg.rfsl.se

Kansli

Patrik Hinnerson
Kanslichef/CEO
+46 (0)76 049 58 49
patrik.hinnerson@goteborg.rfsl.se

Linda Palhamn
Hälsa, sex och hiv, projektledare
+46 (0)76 046 21 41
linda.palhamn@goteborg.rfsl.se

Linda Gustafsson
Råd, kris- och stödsamtal, kurator
+46 (0)76 046 21 29
linda.gustafsson@goteborg.rfsl.se

Newcomers
Nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter
+46 (0)76 337 48 54 (telefontid onsdagar 13-17)
newcomers@goteborg.rfsl.se