Kontakt

RFSL

E-post: info@goteborg.rfsl.se

Växel: +46 (0)31 788 25 10

Besöks-, leverans- och postadress (ej fakturor)
RFSL Göteborg
Stora Badhusgatan 6, våning 9
411 21 Göteborg

Under kontorstid tar vi endast emot besök efter tidsbokning.

Faktureringsadress (adressen ska framgå på samtliga fakturor)
E-faktura
PEPPOL-ID för e-fakturor är: 0007:8572046103 
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor ställs till: edisupport@scancloud.se, tel: 08-232318

Pappersfakturor
RFSL Göteborg
LIN5521 Scancloud
831 97 Östersund

Pdf-fakturor
Mejlas till LIN5521@pdf.grantthornton.se (en faktura per pdf och e-post)


Hitta till oss:


Sexualpolitik och presskontakt

Ordförande
ordforande@goteborg.rfsl.se

Styrelsen

styrelsen@goteborg.rfsl.se

Revisorerna

revisorer@goteborg.rfsl.se

Valberedningen

valberedningen@goteborg.rfsl.se