Varför prata med en kurator?

Ibland kan det vara skönt och behövligt att prata med någon som inte står en så nära som vänner och familj gör. Någon att anförtro sig åt, som finns där för att lyssna och som kan komma med råd utifrån erfarenhet och kunskap.

Det kan finnas många anledningar att söka samtalsstöd runt frågor som rör sexuell läggning och/eller könsidentitet. Till exempel kan det handla om ens egna känslor kring sin sexuella läggning eller könsidentitet, att en känner sig och blir orättvist behandlad i samhället eller att en är rädd för hur familj och vänner ska reagera om en ”kommer ut” som hbtqi-person. Det kan också handla om att bearbeta saker en blivit utsatt för eller annat som kan vara svårt att prata med någon om, så som våld i nära relationer, heder, hatbrott eller liknande.

Att börja lära sig att sortera, bearbeta och prata om sina känslor och bekymmer med någon är en startpunkt för att hantera svåra situationer, må bättre och kunna ta det utrymme och den riktning man vill i livet.

Hos oss kan du få stöd och vägledning i hbtqi-relaterade frågor.