Länkar till andra resurser

Hbtqi-fakta och tipsRFSL

Här kan du som vet vad du letar efter själv leta dig vidare, oavsett om det gäller sociala aktiviteter för hbtqi-personer eller professionella yrkespersoner med hbtqi-kompetens inom ett särskilt fält. Om det är något du tycker saknas i listan får du gärna höra av dig till kurator@goteborg.rfsl.se.

Asyl och migration

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

Newcomers Youth Göteborg
Mail: adam@rfslungdom.se
Telefon: 0704-897046
Web: www.newcomersyouth.se

Newcomers-grupper inom RFSLs lokala avdelningar
Web: www.rfsl.se/verksamhet/asyl-och-migration/kontakt

RFSL:s asylrättsjurist
Telefon: 0761-656612
Mail: aino.grondahl@rfsl.se

Newcomers Youth nationellt
Mail: newcomers@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se

Newcomers Youth juridisk rådgivning:
Mail: bokancy@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se/sv/legal-advice-swe

FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Telefon: 08-710 02 45
Web: www.farr.se

Ingen människa är illegal Göteborg
Web: www.ingenillegal.org/goteborg

Rosengrenska stiftelsen
Telefon: 031-241180
Web: www.rosengrenska.org

Rosenjuristerna
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Asylrättsstudenterna
Web: www.asylrattstudenterna.se

Asylrättscentrum
Mail: info@sweref.org
Web: www.sweref.org

Röda Korsets behandlingscenter Göteborg
Telefon: 031-711 75 11
Mail: rkc.goteborg@redcross.se
Web: www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/goteborg

Röda korset rådgivning flyktingfrågor
Telefon: 020-415000
Web: www.rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor

Advokatfirman Ahlstedt
Web: www.ahlstedt.se

Fridh Advokatbyrå
Web: www.fridhadvokatbyra.se

Folkets juristbyrå
Web: www.folketsjuristbyra.se

Informationsverige
Web: www.informationsverige.se

Jurister och advokater

Advokatfirman Ahlstedt
Web: www.ahlstedt.se

Fridh Advokatbyrå
Web: www.fridhadvokatbyra.se

Folkets juristbyrå
Web: www.folketsjuristbyra.se

Litigate Advokataktiebolag
Carl Österberg
Web: litigate.se/medarbetare/carl-osterberg

Rosenjuristerna
Telefon: 0761-019787
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Asylrättsstudenterna
Web: www.facebook.com/asylrattstudenternagoteborg

RFSL:s asylrättsjurist
Telefon: 0761-656612
Mail: aino.grondahl@rfsl.se

Newcomers Youth juridisk rådgivning:
Mail: bokancy@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se/sv/legal-advice-swe

Hälsa och sjukvård

Hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götaland
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/hbtq-diplomering/hbtq-diplomerade-verksamheter

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

SRHR-bussen
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/SRHR-buss

Lundströmmottagningen
Telefon: 0322-22 67 90
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/psykiatri-affektiva/enheter/lundstrommottagning-alingsas

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska
Telefon: 031-3423919
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/verksamhet-gynekologi-och-reproduktionsmedicin/enheter/reproduktionsmedicinsk-mottagning-sahlgrenska

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

Ungdomsmottagningen
Web: www.umo.se

Hör av dig till kurator(a)goteborg.rfsl.se för tips på gynekologer med transkompetens.

Privata samtalsmottagningar och övrigt samtalsstöd

Annalena Ståhl
Auktoriserad gestaltterapeut
E-post: stahl@annalenastahl.se
Telefon: 0708-61 98 11
Web: www.gestaltterapeuterna.se/sok-terapeut/hitta-terapeut/item/annalena-stahl

Annelie Nordner
Leg psykoterapeut, sexolog, handledare
Telefon: 070-3800759
Web: www.annelienordner.se

HBTQ-mottagningen
Marcus Erlandsson, leg psykolog
E-post: m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se
Telefon: 031-766 19 22
Web: www.hbtq-mottagningen.se

Ingrid Molander
Leg psykoterapeut, socionom och handledare
Web: www.ingridmolander.se

Karin Oddmar
Leg. Psykoterapeut, familjeterapeut, socionom
E-post: karinoddmarpsykoterapi@gmail.com
Telefon: 0738216412
Web: www.karinoddmarpsykoterapi.se

Karin Lindgren Psykoterapi
Leg. psykoterapeut och socionom
Web: www.lindgrenpsykoterapi.se

Maya Kerosuo
Leg psykolog och gestaltterapeut, handledare
E-post: mkerosuo@hotmail.com
Telefon: 0732516415

Psykolog Respons
Johannes Spångberg, leg psykolog
E-post: info@psykologrespons.se
Telefon: 0793-415636
Web: www.psykologrespons.se

Regnbågslinjen, Kyrkans SOS
Web: www.kyrkanssos.se/hitta-hjalp/regnbagslinjen

Sans & Rörelse – kroppsterapi efter trauma
Nette Strunge, Legitimerad fysioterapeut med inriktning psykisk hälsa
Kroppsorienterad traumaterapeut
Plats: Järntorget i Göteborg
E-post: nette@strunge.se
Mobil: 0708-13 82 31
Web: www.strunge.se

Sexologgruppen
Web: www.sexologgruppen.se

Svenska kyrkan, Lars Gårdfeldt
Präst inom Carl Johans församling
Web: www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat/carljohan/personal

We Mind
Web: www.wemind.se

Hiv och sti

Positiva Gruppen Väst
Telefon: 031-14 35 30
Mail: kontoret@pgvast.se
Web: www.pgvast.se

Checkpoint Göteborg
Mail: info@checkpointgoteborg.org
Web: www.checkpointgoteborg.org

Gayhälsan, Könsmottagningen Sahlgrenska
Telefon: 031-3438331
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/hud-och-konssjukvard/enheter/gayhalsan

Infektionsmottagningen, Östra sjukhuset
Telefon: 031-3434282
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/infektion/enheter/infektionsmottagning-ostra

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

SRHR-bussen
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/SRHR-buss

Sexuell läggning

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

SRHR-bussen
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/SRHR-buss

Gaycamp
Web: www.gaycamp.se/hem

EKHO Göteborg
Web: www.ekho.se/goteborg

BiQuPan Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/504473116417278

Lesbisk makt Göteborg
Mail: goteborg@lesbiskmakt.nu
Web: www.lesbiskmakt.nu

Häng i Götet
Web: www.facebook.com/groups/hangigotet/

Regnbågshuset
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regnbagshuset/pa-gang

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

Regnbågsgenerationer
Mail: regnbagsgenerationer@goteborg.rfsl.se
Web: www.facebook.com/groups/regnbagsgenerationer

HBT-seniorerna
Mail: seniorerna@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/hbt-seniorerna

Hbtq-labbet (Mölndal)
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

Trygga Ungdomsmiljöers hbtqi-grupp (Kungälv)
Telefon: 0722-012983 eller 0708-925657

QueerNördarna Väst
Mail: vast@queerandnerdy.se
Web: www.queerandnerdy.se/vast

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

House of Colors
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ung-arena-hisingen/house-of-colors

GIA – Gays in Angered
Mail: andrea.mattsson@socialnordost.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Könsidentitet

Lundströmmottagningen
Telefon: 0322-22 67 90
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/psykiatri-affektiva/enheter/lundstrommottagning-alingsas

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

SRHR-bussen
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/SRHR-buss

Transformering
Web: www.transformering.se

Transammans Väst
Mail: vast@transammans.se
Web: transammans.se/var-verksamhet/lokalforeningar

Transföreningen FPES Väst
Web: www.fpes.se/kontakta-fpes-vast

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Regnbågshuset
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regnbagshuset/pa-gang

GIA – Gays in Angered
Mail: andrea.mattsson@socialnordost.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Hbtq-labbet (Mölndal)
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

Trygga Ungdomsmiljöers hbtqi-grupp (Kungälv)
Telefon: 0722-012983 eller 0708-925657

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

House of Colors
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ung-arena-hisingen/house-of-colors

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

Regnbågsgenerationer
Mail: regnbagsgenerationer@goteborg.rfsl.se
Web: www.facebook.com/groups/regnbagsgenerationer

Hbtqi och familj

Regnbågshuset
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regnbagshuset/pa-gang

Hbtqi-familjer
För dig som är hbtqi-person och är eller vill bli förälder
Web: www.hbtqfamiljer.se

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

Regnbågsgenerationer
Mail: regnbagsgenerationer@goteborg.rfsl.se
Web: www.facebook.com/groups/regnbagsgenerationer

Queertility
Diplomerad doula
Web: www.queertility.se

RFSL Förbundets information om att bli eller vara förälder
Web: www.rfsl.se/verksamhet/foralder

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska
Telefon: 031-3423919
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/verksamhet-gynekologi-och-reproduktionsmedicin/enheter/reproduktionsmedicinsk-mottagning-sahlgrenska

Västra Götalandsregionens föräldrastödsgrupper för regnbågsfamiljer i väntan
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/barnmorskemottagning/foraldraskapsgrupper-regnbagsfamiljer

Stolta föräldrar till hbtq-personer
Telefon: 070-5210945
Mail: goteborg@stoltaforaldrar.se
Web: www.stoltaforaldrar.se

Transammans Väst
Mail: vast@transammans.se
Web: transammans.se/var-verksamhet/lokalforeningar

Ung och hbtqi

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

Regnbågshuset
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regnbagshuset/pa-gang

GIA – Gays in Angered
Mail: andrea.mattsson@socialnordost.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Transammans Väst
Mail: vast@transammans.se
Web: transammans.se/var-verksamhet/lokalforeningar

Hbtq-labbet (Mölndal)
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

Trygga Ungdomsmiljöers hbtqi-grupp (Kungälv)
Telefon: 0722-012983 eller 0708-925657

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

Newcomers Youth
Mail: newcomers@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se

House of Colors
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ung-arena-hisingen/house-of-colors

Sociala sammanhang och mötesplatser för hbtqi-personer

Regnbågshuset
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regnbagshuset/pa-gang

Öppet hus-kvällar på RFSL Göteborg
Mail: info@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/oppet-hus-kvallar

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

BiQuPan Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/504473116417278

EKHO Göteborg
Web: www.ekho.se/goteborg

Lesbisk makt
Web: www.lesbiskmakt.nu

Häng i Götet
Web: www.facebook.com/groups/hangigotet/

SLM Göteborg
Web: www.slmgbg.nu

Hellmans drengar
Web: www.hellmansdrengar.se

GIA – Gays in Angered
Mail: andrea.mattsson@socialnordost.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transföreningen FPES Väst
Web: www.fpes.se/kontakta-fpes-vast

Transammans Väst
Mail: vast@transammans.se
Web: transammans.se/var-verksamhet/lokalforeningar

West pride
Web: www.westpride.se

Reclaim Pride
Mail: reclaimpridegbg@gmail.com
Web: www.reclaimpride.se

Gretas
Web: www.facebook.com/gretasgothenburg/?fref=ts

Haket
Web: www.linnestaden.nu/Haket

Bee bar
Web: www.beebar.se

Hbtq-labbet (Mölndal)
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

Trygga Ungdomsmiljöers hbtqi-grupp (Kungälv)
Telefon: 0722-012983 eller 0708-925657

QueerNördarna Väst
Mail: vast@queerandnerdy.se
Web: www.queerandnerdy.se/vast

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

House of Colors
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ung-arena-hisingen/house-of-color

HBT-seniorerna
Mail: seniorerna@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/hbt-seniorerna

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

Regnbågsgenerationer
Mail: regnbagsgenerationer@goteborg.rfsl.se
Web: www.facebook.com/groups/regnbagsgenerationer

Sexarbete, sex mot ersättning och köp av sexuella tjänster

Mikamottagningen
Telefon: 020-32 73 28
Mail: mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se
Adress: Södra Allégatan 1
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/omsorg-och-stod/vald-och-hot/mikamottagningen

Fuckförbundet
E-mail: info@fuckforbundet.com
Web: www.fuckforbundet.com/svenska

Red Umbrella Sweden
E-Mail: info@redumbrella.se
Web: www.redumbrella.se

Pegasus
E-mail: pegasus@rfslungdom.se
Web: www.pegasus.se

KAST
Telefon: 031-367 91 95
Mail: kast@socialresurs.goteborg.se
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kast-kopare-av-sexuella-tjanster

Våld i nära relationer, heder, sexuella övergrepp, brottsutsatthet

Brottsofferjouren Storgöteborg
Telefon 0709-705050
Mail: info@goteborg.boj.se
Web: www.goteborg.boj.se

RFSL:s stödmottagning
Telefon: 020-34 13 16
Mail: stod@rfsl.se
Web: www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsl-stodmottagning

Resursteam Heder
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/omsorg-och-stod/vald-och-hot/hedersrelaterat-vald-och-fortryck

Stödcentrum för brottsutsatta
Telefon: 020-520 530
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/omsorg-och-stod/vald-och-hot/stodcentrum-for-brottsutsatta

Gryning vård
Insatser för hedersrelaterat våld och förtryck
Konsultationstelefon: 020-852525

Kriscentrum för kvinnor
Telefon: 031-367 93 80
Mail: kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kriscentrum-for-kvinnor

Kriscentrum för män
Telefon: 031-367 93 90
Mail: kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kriscentrum-for-man

Stödlinjen för transpersoner
Telefon: 020-550000
Web: www.stodlinjenfortranspersoner.se

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050
Web: www.kvinnofridslinjen.se

Stödlinjen för män
Telefon: 020-808080
Web: www.stodlinjenforman.se

Preventell
Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Telefon: 020-667788
Mail: info@preventell.se
Web: www.preventell.se

Socialjouren
Adress: Stora badhusgatan 14
Telefon: 031-3658700
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/akut-hjalp-socialjour/socialjour

Av RFSL hbtqi-certifierade verksamheter

www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/certifierade-verksamheter