Länkar till andra resurser

Hbtq-fakta och tipsRFSL

Här kan du som vet vad du letar efter själv leta dig vidare, oavsett om det gäller sociala aktiviteter för hbtqi-personer eller professionella yrkespersoner med hbtqi-kompetens inom ett särskilt fält. Om det är något du tycker saknas i listan får du gärna höra av dig till kurator@goteborg.rfsl.se.

Asyl och migration

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

Newcomers-grupper inom RFSLs lokala avdelningar
Web: www.rfsl.se/verksamhet/newcomers/kontakt/www.rfsl.se/verksamhet/asyl/kontakt

Newcomers Youth
Mail: newcomers@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se

FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Telefon: 08-710 02 45
Web: www.farr.se
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande

Ingen människa är illegal
Web: www.ingenillegal.org

Rosengrenska stiftelsen
Telefon: 031-241180
Web: www.rosengrenska.org

Rosenjuristerna
Telefon: 0761-019787
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Asylrättsstudenterna
Web: www.facebook.com/asylrattstudenternagoteborg

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Telefon: 0200-88 00 66
Mail: info@sweref.org
Web: www.sweref.org

Röda Korsets behandlingscenter Göteborg
Telefon: 031-711 75 11
Mail: rkc.goteborg@redcross.se
Web: www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-och-behandling/goteborg/

Röda korset rådgivning flyktingfrågor
Telefon: 040-32 65 30

Hälsa och sjukvård

Hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götaland
Web: www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/hbtq-diplomerade-verksamheter

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Fjärde Långgatan 48
Web: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

Aleris Gynekologmottagning Göteborg
Web: www.aleris.se/Har-finns-vi/Goteborg/Aleris-Specialistvard-Axesshuset/Gynekologi

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/mum-mottagningen-for-unga-man/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LQIszA0cPfydzMM83Y0DTEz1C7IdFQGjMyS0/

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

Hör av dig till kurator(a)goteborg.rfsl.se för tips på gynekologer med transkompetens.

Privata mottagningar

Wennerdal & Zelleroth Psykologi
Helga Johnsson Wennerdal & Clara Zelleroth
Legitimerade psykologer med KBT-inriktning: individuell terapi, parterapi, neuropsykiatrisk utredning.
E-post: info@wzpsykologi.se
Web: www.wennerdalzellerothpsykologi.se

Annalena Ståhl
Auktoriserad gestaltterapeut
E-post: stahl@annalenastahl.se
Telefon: 0708-61 98 11
Web: www.gestaltterapeuterna.se/sok-terapeut/hitta-terapeut/item/annalena-stahl

Psykolog Respons
Johannes Spångberg, leg psykolog
E-post: info@psykologrespons.se
Telefon: 0793-415636
Web: www.psykologrespons.se

Annelie Nordner
Leg psykoterapeut, sexolog, handledare
Telefon: 070-3800759
Web: www.annelienordner.se

HBTQ-mottagningen
Marcus Erlandsson, leg psykolog
E-post: m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se
Telefon: 031-766 19 22
Web: www.hbtq-mottagningen.se

Ingrid Molander
Leg psykoterapeut, socionom och handledare
Web: www.ingridmolander.se

Maya Kerosuo
Leg psykolog och gestaltterapeut, handledare
Telefon: 0732516415

Sexologgruppen
Web: www.sexologgruppen.se

We Mind
Web: www.wemind.se

Jurister och advokater

Advokatfirman Ahlstedt
Web: www.ahlstedt.se

Fridh Advokatbyrå
Web: www.fridhadvokatbyra.se

Folkets juristbyrå
Web: www.folketsjuristbyra.se

Litigate Advokataktiebolag
Carl Österberg
Web: litigate.se/medarbetare/carl-osterberg

Rosenjuristerna
Telefon: 0761-019787
Mail: info@rosenjuristerna.se
Web: www.rosenjuristerna.se

Asylrättsstudenterna
Web: www.facebook.com/asylrattstudenternagoteborg

Hiv och sti

Positiva Gruppen Väst
Telefon: 031-14 35 30
Mail: kontoret@pgvast.se
Adress: Nordhemsgatan 50, Göteborg
Web: www.pgvast.se

Checkpoint Göteborg
Mail: info@checkpointgoteborg.org
Web: www.checkpointgoteborg.org

Gayhälsan, Könsmottagningen Sahlgrenska
Telefon: 031-3423442
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/hud–och-konssjukvard/enheter/konsmottagningen-sahlgrenska/

Infektionsmottagningen, Östra sjukhuset
Telefon: 031-3434282
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/infektion/enheter/infektionsmottagning/

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Sexuell läggning

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Könsidentitet

Lundströmmottagningen
Telefon: 0322-22 67 90
Web: www.sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen

Sexualmedicinskt centrum (SMC)
Telefon: 031-3460680
Adress: Kaserntorget 11 A, plan 4
Web: www.narhalsan.se/smc

Transformering
Web: www.transformering.se

Transammans Väst
Mail: transammans.vast@gmail.com
Web: www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-v%C3%A4st

Transföreningen FPES
Telefon: 08 604 13 93
Web: www.fpes.se

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transbutiken
Mail: info@transbutiken.se
Web: www.transbutiken.se

Hbtqi och familj

Hbtqi-familjer
För dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder
Web: www.hbtqfamiljer.se

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska
Telefon: 031-3423919
Web: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/mottagning-reproduktionsmedicin

Stolta föräldrar till hbtq-personer
Telefon: 070-5210945
Mail: goteborg@stoltaforaldrar.se
Web: www.stoltaforaldrar.se

Transammans Väst
Mail: transammans.vast@gmail.com
Web: www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-v%C3%A4st

Ung och hbtqi

Ungdomsmottagningar
Web: www.umo.se

MUM, Mottagningen för unga män
Web: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/mum-mottagningen-for-unga-man/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LQIszA0cPfydzMM83Y0DTEz1C7IdFQGjMyS0/

MUX, Mottagningen för unga vuxna
Web: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/mottagning-unga-vuxna

GIA – Gays in Angered
Mail: gia@angered.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Mötesplats Simone
Web: www.motesplatssimone.se

Transammans Väst
Mail: transammans.vast@gmail.com
Web: www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-v%C3%A4st

Hbtq-labbet (Mölndal)
Telefon: 0704-677518
Mail: kim.henriksson@molndal.se
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-molndal/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

Newcomers Youth
Mail: newcomers@rfslungdom.se
Web: www.newcomersyouth.se

House of Colors
Mail: anna.hildesson@lundby.goteborg.se
Web: www.facebook.com/houseofcolorsgbg

Sociala sammanhang och mötesplatser för hbtqi-personer

Öppet hus-kvällar på RFSL Göteborg
Mail: info@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/oppet-hus-kvallar

Newcomers Göteborg
Mail: newcomers@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/newcomers/newcomers-gbg

EKHO Göteborg
Web: www.ekho.se/goteborg

Lesbisk makt
Web: www.lesbiskmakt.nu

Häng i Götet
Web: www.facebook.com/groups/hangigotet/

Göteborg Bear club
Web: www.gbc.wf

SLM Göteborg
Web: www.slmgbg.nu

Hellmans drengar
Web: www.hellmansdrengar.se

GIA – Gays in Angered
Mail: gia@angered.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts

Mötesplats Simone
Web: www.motesplatssimone.se

Vänner i väst
Web: www.viv.nu

Transammans Väst
Mail: transammans.vast@gmail.com
Web: www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-v%C3%A4st

West pride
Web: www.westpride.se

Reclaim Pride
Mail: reclaimpridegbg@gmail.com
Web:www.reclaimpride.se

Gretas
Web: www.gretas.nu

Haket
Web: www.linnestaden.nu/Haket

Bee bar
Web: www.beebar.se

Hbtq-labbet (Mölndal)
Telefon: 0704-677518
Mail: kim.henriksson@molndal.se
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-molndal/hbtq-labbet.html

KultLab (Kungälv)
Web: www.kungalv.se/kultur–fritid/mimers-kulturhus/kultlab

QueerNördarna Väst
Mail: vast@queerandnerdy.se
Web: www.queerandnerdy.se/vast

RFSL Ungdom Sydväst
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Web: www.facebook.com/rfslungdomsydvast

House of Colors
Mail: jandree.borelius@lundby.goteborg.se
Web: www.facebook.com/houseofcolorsgbg

Mötesplats för regnbågsfamiljer
Mail: regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/motesplats-for-regnbagsfamiljer

Regnbågsfamiljer i Göteborg
Web: www.facebook.com/groups/290084190101

HBT-seniorerna
Mail: seniorerna@goteborg.rfsl.se
Web: www.goteborg.rfsl.se/medlemsaktiviteter/hbt-seniorerna

Sexarbete och sex mot ersättning

Mikamottagningen
Telefon: 020-32 73 28
Mail: mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se
Adress: Södra Allégatan 1
Web: goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/mikamottagningen/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_TykU3ToYDUqiE9jFIKmFhFJSqk18enE00Xjb5b7LHUioQY7No9eN7-3YDIs_y-zC6BbjgsX7HHccRXralCXjNDmmUP0D5BLjDwmEAmR_NSS0hiBJOM04izlbcZ5nlL_nxXhNcg3SqZtyypG7W1513k_zOsIIQwhEW6sHRVprIvxW6ezsof4kYTL186Aq8QI5Ecp3/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Fuckförbundet
E-mail: info@fuckforbundet.com
Web: www.fuckforbundet.com/svenska

Red Umbrella Sweden
E-Mail: info@redumbrella.se
Web: www.redumbrella.se

Pegasus
E-mail: pegasus@rfslungdom.se
Web: www.pegasus.se

Våld i nära relationer, heder, sexuella övergrepp, brottsutsatthet

Göteborgs Brottsofferjour
Telefon 0709-705050
Jourtelefon: 0200-212019
Mail: info@goteborg.boj.se
Web: www.goteborg.boj.se

RFSL:s stödmottagning
Telefon: 020-34 13 16
Mail: stod@rfsl.se
Web: www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren

Resursteam Heder
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hitta-resursteam-heder/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C_I1dLA0CXV2M_MIsXY3dgw30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I2PBOo3x6nf00A_WD9KP6o4tagsMzm1pLIgVT8yKLW4tKi4JDUxVyEjNSW1qLgoNSexJLUosUSh7PDSnBT9gtzQ0IiqEEcAWSkRQw!!/

Stödcentrum för brottsutsatta
Telefon: 020-520 530
Web: www.goteborg.se/wps/portal/start/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/stodcentrum-for-brottsutsatta/!ut/p/z1/hY4xD4IwFIR_DWvfK9Q-cOtEgibGCexi0NRCApSUahN_vTiaaLztct_lDjQ0oKf20ds29G5qh9WftDyLtEReCb47lNkGVUH8KIk4Fgj1P0CvMf6QQqhA95eRxevIkGWUShKcREGUy5Te82q6ZLkF7c3NeOPZ3a-vuhDmZZtggjFGZp2zg2GLSfBbo3NLgOYDhHlsnntTqxep6_A9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

Gryning vård
Insatser för hedersrelaterat våld och förtryck
Konsultationstelefon: 020852525

KAST
Telefon: 031-367 91 95
Mail: kast@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för kvinnor
Telefon: 031-367 93 80
Mail: kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för män
Telefon: 031-367 93 90
Mail: kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050
Web: www.kvinnofridslinjen.se

Stödcentrum Humlegården
Telefon: 031-13 14 17 / 0703-13 26 94
Mail: info@stodcentrumhumlegarden.se
Web: www.stodcentrumhumlegarden.se

Preventell
Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Telefon: 020-667788
Mail: info@preventell.se
Web: www.preventell.se

Socialjouren
Adress: Stora badhusgatan 14
Telefon: 031-3658700

Av RFSL hbtq-certifierade verksamheter

www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/certifierade-verksamheter