Föreläsningar för yrkesverksamma

Föreläsningar för yrkesverksamma vänder sig till dig som möter hbtqi-personer i din profession inom till exempel socialt arbete, hälso- och sjukvård, skola och liknande.

Vår kurator bjuder in intressanta föreläsare som pratar om hbtqi-relaterade frågor och bemötande. Dessa föreläsningar är gratis och för dig som möter hbtqi-personer i din profession inom till exempel socialt arbete, hälso- och sjukvård, skola och förskola. Om du vill få information om kommande föreläsningar, maila kurator@goteborg.rfsl.se om att stå med på vår maillista.