Historia

Om ossRFSLFoto: EVELINE JOHNSSON

Allan Hellman grundar Friends Club

Allan HellmanRFSL Göteborg grundades den 16 augusti 1971. Det var nu inte den första föreningen för homosexuella i Göteborg. Redan 1951 (den 17 februari) grundade Allan Hellman Friends Club, en förening som, född på det homofientliga 1950-talet, tyvärr bara kom att existera ett par, tre år. Allan Hellman var gjuteriingenjör från Lysekil och var den som 1950 tog initiativ till bildandet av en svensk riksorganisation för homosexuella, RFSL, efter dansk förebild. År 1967 gjorde Allan Hellman ett nytt försök att få till stånd en homoförening i rikets andra stad. Vid den tiden fanns i Sverige bara två RFSL-avdelningar i Stockholm (den ena för män, den andra för kvinnor) samt brevföreningen Albatross för homosexuella i övriga landet. Den nya göteborgsföreningen upptog den gamlas namn, Friends Club, och kom sedermera att få tillnamnet RFSL Göteborg avdelning-1.

RFSL Göteborg avdelning två bildas

Att en andra gayförening i Göteborg grundades 1971, vår förening, hänger samman med det förändrade politiska klimatet i världen. Detta var en tid då olika grupper i samhället, inte minst i USA, krävde ökad respekt och lika rättigheter; Black Power var en sådan rörelse. I och med de omtalade Stonewall-kravallerna, som ägde rum i New York i juni 1969, klev homosexuella för första gången ut ur skuggorna och krävde samma rättigheter som heterosexuella. Från Stonewall utgick en tidvattenvåg över världen som, vad Sverige beträffar, kom att leda till bildandet av ett antal nya RFSL-avdelningar med sexualpolitisk kamp som främsta syfte. RFSL Göteborg avdelning 2 var en av dessa nybildade radikala föreningar. Den gamla Friends Club fanns fortfarande kvar och fortlevde ytterligare två decennier, men för den unga generationen var den inte öppen nog. Trots det uttalade politiska syftet var man i Avdelning 2 inte främmande för sociala aktiviteter av olika slag. Faktiskt tillkom den ursprungligen som ett sexualpolitiskt bihang till en kommersiell gayklubb, Club Pedro, ägd av dansken Erik Pedersen.

Föreningen får egna lokaler

Den första tiden fungerade Club Pedros inhyrda lokaler (bl.a. på Vallgatan) som träffställen för föreningens medlemmar och som plats för dess möten; 1972 fick dock Avdelning 2 sin första egna föreningslokal: två rum på fjärde våningen i huset Lorensbergsgatan 7. Två år senare, 1974, flyttade man in i en betydligt större lokal med adress Västra Hamngatan 13, där man hade rum på två etage. Här svällde också verksamheten till att börja med. Efter några år kom föreningen emellertid in i en vågdal, och i samband med att man sökte en ny och billigare lokal, yppade sig möjligheten att flytta in i huset Pusterviksgatan 9, ett hus som numera är rivet. Miljön där var väl inte den bästa, med (heterosexuella) porrklubbar både över och under oss, men flytten dit 1 januari 1979 medförde ett kraftigt uppsving både i fråga om medlemsantal och aktiviteter. Refslan kallades den nya lokalen smeksamt.

Utåtriktad verksamhet

En viktig händelse under tiden vid Pusterviksgatan var Göteborg Gay Radios bildande; man premiärsände den 19 januari 1980. 1981 var det dags för den första s.k. Frigörelsehelgen, en lokal version av Stockholms och andra storstäders demonstrationer kombinerade med fest och kulturella begivenheter. Det ordnades också s.k. appellmöten, torgmöten där modiga aktivister visade upp sig som ädom där som din mamma har varnat dig förä för lördagshandlande göteborgare. Studieverksamhet kom också igång, och även arbetet för bögars fysiska och psykiska hälsa tog sin början under de här första åren på 1980-talet.

Huset på Esperantoplatsen

EsperDen 1 januari 1986 var det åter dags för överflyttning till en ny lokal. Med vissa kommunalpolitikers hjälp fick vi lokaler i det gamla bomullsmagasinet vid Esperantoplatsen, ägt av kommunen. Här fick vi inte bara klubblokaler med kafé (Hellmans Café), bokhandel (Rosa Rummet i Göteborg) och bibliotek utan även en festlokal, Touch, allt under samma tak. Bytet av föreningslokal kom att bli mycket positivt: medlemsantalet steg drastiskt, och huset sjöd av verksamhet alla kvällar i veckan. Många kvinnor sökte sig till föreningen, och en ungdomsgrupp bildades, som en tid var en självständig förening inom ett nybildat ungdomsförbund, RFSL-U.
En konsekvens av upptäckten av sjukdomen aids blev, att föreningen fick kommunens uppdrag att genom den nystartade RFSL-Rådgivningen försöka förhindra smittspridning. Föreningen fick nu flera anställda; även festverksamheten krävde organisering, vilket ledde till att en nya tjänster inrättades där.

Flytten till Nordgården

Under 13 händelserika år huserade RFSL Göteborg avdelning 2, under senare år kallat enbart RFSL Göteborg, sedan Avdelning 1 upplösts, vid Esperantoplatsen. När huset där skulle rustas upp i samband med byggandet av Götatunneln 1999 och vi måste lämna det, hittade föreningen efter idogt letande nya lokaler i ett annat kommunägt hus, den s.k. Nordgården, som tidigare varit bostad för bl.a. den kända fiskhandlerskan Hulda Sköldberg. Den nya föreningslokalen låg visserligen längre ut från Centrum än den gamla men innebar större yta för i princip samma hyra, och i annexet fanns utrymme att inreda en unik festlokal i två plan, kallad Next. Flytten till Nordgården innebar också, att vi fick ett eget hus, ett pampigt sådant, som kunde bli föreningens ansikte för allmänheten.

Tillbaka till centrum

I januari 2007 flyttade föreningen tillbaka till centrum, till Stora Badhusgatan 6, ett stenkast från Esperantoplatsen. Det var inte bara nya lokaler för RFSL. Samtidigt flyttade RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och EKHO (Ekumeniska gruppen för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner) också in i lokalerna. På så vis samlades några av Göteborgs sexualpolitiska organisationer under samma tak!

Text: Folke Wedlin