Kurator

RFSL Göteborg erbjuder stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans, queer och intersex hos vår kurator.

Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg.

Till oss kan du vända dig med det mesta som är relaterat till att leva som hbtqi-person. Det kan till exempel handla om:

 • Trans, könsidentitet och/eller uttryck
 • Sexuell läggning/identitet
 • “Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
 • Relationer med partner/s, familj och vänner
 • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
 • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
 • Utsatthet inom familj och släkt samt upplevelser av hedersnormer
 • Våld/övergrepp i partnerrelationer
 • Att vara flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige
 • Att sälja sex eller ha sex mot ersättning
 • Att använda droger i samband med sex
 • Tvivel, ånger och retransition

Vi har erfarenhet av att möta människor i många olika livssituationer med olika bakgrunder.

Vi erbjuder gratis samtalsstöd via fysiskt besök eller videosamtal om upp till 5 samtal per person. Vi erbjuder samtalsstöd med tolk vid behov. Vid behov av mer långvarigt stöd eller behandlande samtal hänvisar vi vidare till terapeuter och psykologer med hbtqi-kompetens, dessa finns även i vår hänvisningstipslista som du hittar här: goteborg.rfsl.se/hbtq-fakta-och-tips/hanvisningstips/.

Kontakt
För att boka in stödsamtal hos kurator kontaktar du oss på kurator@goteborg.rfsl.se.

Är du utsatt för brott kan du vända dig till:
If you are victiom of crime contact:
RFSL stödmottagning
Brottsofferjouren Göteborg (BOJ)

Vid en akut situation ring SOS Alarm 112
In case of emergency call SOS Alarm 112

Lägesrapporter för kuratorsverksamheten