Kurator

Kurator Lio Gustafsson. Bild: Sailor McGee

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer.

Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg.

Till oss kan du vända dig med det mesta som är relaterat till att leva som hbtq-person. Det kan till exempel handla om:

  • Könsidentitet och/eller uttryck
  • Sexuell läggning/identitet
  • “Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
  • Relationer med familj och vänner
  • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
  • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
  • Utsatthet inom familj och släkt /hedersproblematik
  • Våld/övergrepp i partnerrelationer
  • Att vara hbtq-person och flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige.

Vi har erfarenhet av att möta människor i många olika livssituationer med olika bakgrunder.

Vi erbjuder samtalsstöd om upp till 5 samtal per person. Vid behov av mer långvarigt stöd hjälper vi till med hänvisningar till vart du kan vända dig. Vi erbjuder samtalsstöd med tolk vid behov.

Kontakt
Lio Gustafsson
Kurator
Telefon: 031-788 25 12
lio.gustafsson@goteborg.rfsl.se

Är du utsatt för brott kan du vända dig till:
If you are victiom of crime contact:
RFSL stödmottagning
Brottsofferjouren Göteborg (BOJ)

För fler hänvisningstips, se vår lista på goteborg.rfsl.se/samtal/hanvisningstips

Vid en akut situation ring SOS Alarm 112
In case of emergency call SOS Alarm 112