Kurator

RFSL Göteborg erbjuder stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans, queer och intersex hos våra kuratorer.

Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg.

Till oss kan du vända dig med det mesta som är relaterat till att leva som hbtqi-person. Det kan till exempel handla om:

 • Könsidentitet och/eller uttryck
 • Sexuell läggning/identitet
 • “Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
 • Relationer med familj och vänner
 • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
 • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
 • Utsatthet inom familj och släkt /hedersproblematik
 • Våld/övergrepp i partnerrelationer
 • Att vara flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige
 • Att sälja sex eller ha sex mot ersättning
 • Att använda droger i samband med sex
 • Tvivel, ånger och retransition

Vi har erfarenhet av att möta människor i många olika livssituationer med olika bakgrunder.

Vi erbjuder samtalsstöd om upp till 5 samtal per person. Vid behov av mer långvarigt stöd eller behandlande samtal hjälper vi till med hänvisning till vart du kan vända dig. Vi erbjuder samtalsstöd med tolk vid behov.

Kontakt
För att boka in stödsamtal hos kurator kontaktar du Lio Gustafsson på:
Telefon: 031-788 25 12
Mail: kurator@goteborg.rfsl.se.

Är du utsatt för brott kan du vända dig till:
If you are victiom of crime contact:
RFSL stödmottagning
Brottsofferjouren Göteborg (BOJ)

För fler hänvisningstips, se vår lista på goteborg.rfsl.se/samtal/hanvisningstips

Vid en akut situation ring SOS Alarm 112
In case of emergency call SOS Alarm 112

Lägesrapporter för kuratorsverksamheten