Kurator

Kurator Linda Gustafsson

Kurator Linda Gustafsson

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer.

Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg.

Till oss kan du vända dig med det mesta som är relaterat till att leva som hbtq-person. Det kan till exempel handla om:

  • Könsidentitet och/eller uttryck
  • Sexuell läggning/identitet
  • “Komma ut-processer” (att vara öppen inför andra med könsidentitet eller sexuell läggning)
  • Relationer med familj och vänner
  • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
  • Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott
  • Utsatthet inom familj och släkt /hedersproblematik
  • Våld/övergrepp i partnerrelationer
  • Att vara hbtq-person och flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige.

Vi har erfarenhet av att möta människor i många olika livssituationer med olika bakgrunder.

Vi erbjuder samtalsstöd om upp till 5 samtal per person. Vid behov av mer långvarigt stöd hjälper vi till med rådgivning kring var du kan vända dig.

 

Kontakt
Linda Gustafsson
Kurator
Telefon: 031-788 25 12
linda.gustafsson@goteborg.rfsl.se

 

Är du utsatt för brott kan du vända dig till:
If you are victiom of crime contact:
RFSL:s Brottsofferjour
Hedersrelaterat våld pga sexuell läggning
Föreningen Brottsofferjouren Göteborg (BOJ)

 

Vid en akut situation ring SOS Alarm 112
In case of emergency call SOS Alarm 112