Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2017

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. 12 februari 2017 valdes följande personer till styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Camilla Schulz, ordförande
Ann-Katrin Berg, kassör
Andreas Hernbo
Jonathan Frykberg
Caroline Andersson
Kerstin Fahl (avgick på egen begäran maj 2017)
Richard Magito Brun

Ersättare:

Oa Hyltén-Cavallius
Vitaly Kon
Malin Holgersson

Träffa styrelsen

Styrelsemedlemmarna försöker att finnas på plats på föreningens Öppna hus-kvällar på onsdagar. Då kan medlemmar och övriga intresserade ställa frågor direkt till styrelsen och komma med förslag eller synpunkter.

E-post: ordforande(at)goteborg.rfsl.se

 

Revisorer 2017

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, PwC
Lekmannarevisor Leif Hörlin

E-post: revisorer(at)goteborg.rfsl.se

 

Valberedningen 2017

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet.

Vår valberedning:

Xzenu Cronström Beskow, sammankallande
Tanya Chariff
Babynadja Musaji Mohamedali
Laila Svedberg Poulsen (avsagt sig uppdraget november 2017)
Olof Svensson
Rolf Tengbratt
Rui Wang

E-post: valberedningen(at)goteborg.rfsl.se.

Länk till Valberedningens enkät för dig som vill ta en plats i styrelsen.