Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2022

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På årsmötet den 20 februari 2022 valdes följande personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.

Våra ledamöter:

Adam, ordförande
Hanna, vice ordförande
Nicklas, kassör
Irina, ledamot
Kim, ledamot

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2022

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 20 februari 2022 valdes följande personer till revisorer fram till nästa årsmöte.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Leif

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2022

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På årsmötet den 20 februari 2022 valdes inga personer till valberedning utan styrelsen fick i uppdrag att senast före utgången av oktober månad tillsätta en valberedning. Årsmötet har beslutat om en arbetsordning för valberedningen som kan läsas här. (öppnas i ny flik/nytt fönster)

Vår valberedning:

Tillsätts av styrelsen före oktober månads utgång.

Kontaktuppgift valberedningen