Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2020

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På årsmötet den 16 februari 2020 valdes följande personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.

Våra ordinarie ledamöter:

Nadja Aria-Garystone, ordförande
Armin Azadkhah, kassör
Adam Alian, 1:e vice ordförande
MH, 2:e vice ordförande
Sara Wardah, sekreterare
Matilda Brinck-Larsen
Peter Nylund

Våra ersättare:

Rascha Khoury
Maria Richiusa

Träffa styrelsen

Styrelsemedlemmarna försöker att finnas på plats på föreningens Öppna hus-kvällar på onsdagar. Då kan medlemmar och övriga intresserade ställa frågor direkt till styrelsen och komma med förslag eller synpunkter.

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2020

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 16 februari 2020 valdes följande personer till revisorer fram till nästa årsmöte.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Klas Nordh

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2020

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På årsmötet den 16 februari 2020 valdes följande personer till valberedning fram till nästa årsmöte.

Vår valberedning:

Eric Stark, sammankallande
Marie Hagberg
Lena Bergström (avgick på egen begäran oktober 2020)
Anders Edström
Sölve Kajanus

Kontaktuppgift valberedningen