Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2020

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På årsmötet den 16 februari 2020 valdes följande personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.

Våra ordinarie ledamöter:

Nadja A, ordförande
Armin A, kassör
Adam A, 1:e vice ordförande
Sara W, sekreterare
Matilda B
Peter N

Våra ersättare:

Rascha K
Maria R

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2020

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 16 februari 2020 valdes följande personer till revisorer fram till nästa årsmöte.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Klas N

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2020

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På årsmötet den 16 februari 2020 valdes följande personer till valberedning fram till nästa årsmöte.

Vår valberedning:

Eric S, sammankallande
Marie H
Anders E
Sölve K

Kontaktuppgift valberedningen