Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2019

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På det extra årsmötet den 30 mars 2019 valdes följande personer till styrelsen fram till årsmötet 2020.

Ordinarie ledamöter:

Andreas Hernbo, ordförande
Ann-Katrin Berg, kassör
Emmie Särnstedt Gramnaes
Richard Magito Brun
Adam Alian
Matilda Brinck-Larsen
Yasmin Sund

Ersättare:

Maria Richiusa
Vanessa Williams

Träffa styrelsen

Styrelsemedlemmarna försöker att finnas på plats på föreningens Öppna hus-kvällar på onsdagar. Då kan medlemmar och övriga intresserade ställa frågor direkt till styrelsen och komma med förslag eller synpunkter.

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2019

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 10 februari 2019 valdes följande personer till revisorer fram till årsmötet 2020.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Klas Nordh

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2019

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På det extra årsmötet den 30 mars 2019 valdes följande personer till valberedning fram till årsmötet 2020.

Vår valberedning:

Eric Stark, sammankallande
Agneta Wirén
Anders Edström
Sölve Kajanus

Kontaktuppgift valberedningen