Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2021

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På årsmötet den 28 februari 2021 valdes följande personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.

Våra ordinarie ledamöter:

Nadja, ordförande
Adam, vice ordförande
Mozhgan, kassör
Peter, sekreterare
Armin, ledamot

Våra ersättare:

Maria
Louice

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2021

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 28 februari 2021 valdes följande personer till revisorer fram till nästa årsmöte.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Xzenu Cronström Beskow

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2021

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På årsmötet den 28 februari 2021 valdes följande personer till valberedning fram till nästa årsmöte.

Vår valberedning:

Rasha, sammankallande
Marie
Sam

Kontaktuppgift valberedningen