Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2024

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. På årsmötet den 3 mars 2024 valdes följande personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.

Våra ledamöter:

Marion, ordförande
Fatha, 1:e vice ordförande
Robin, 2:e vice ordförande
Philip, kassör
Sandra, ledamot
Bengt, ledamot
Agneta, ledamot

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2024

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet. 3 mars 2024 valdes följande personer till revisorer fram till nästa årsmöte.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, Grant Thornton
Lekmannarevisor Leif

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2024

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet. På årsmötet den 3 mars 2024 valdes följande personer till valberedning.

Årsmötet har beslutat om en arbetsordning för valberedningen som kan läsas här. (öppnas i ny flik/nytt fönster)

Vår valberedning:

Susanne, sammankallande
Hanna
Nicklas

Kontaktuppgift valberedningen