Förtroendevalda

Om ossRFSL

Varje år på föreningens årsmöte väljs de förtroendevalda. De förtroendevalda är de personer som sitter i styrelsen, valberedningen och som är revisorer. De har alla fått sitt uppdrag av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2018

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. 18 februari 2018 valdes följande personer till styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Camilla Schulz, ordförande (avgick på egen begäran i januari)
Ann-Katrin Berg, kassör
Andreas Hernbo, tillförordnad ordförande (från oktober)
Oa Hyltén-Cavallius, förste vice ordförande (från oktober)
Emmie Särnstedt, andre vice ordförande (från oktober)
Caroline Andersson
Richard Magito Brun
Malin Holgersson
Vitaly Rotani
Alma Tallborn (avgick på egen begäran oktober)
Vitiana Anak Richard

Ersättare:

Karl Rosenqvist

Träffa styrelsen

Styrelsemedlemmarna försöker att finnas på plats på föreningens Öppna hus-kvällar på onsdagar. Då kan medlemmar och övriga intresserade ställa frågor direkt till styrelsen och komma med förslag eller synpunkter.

Kontaktuppgift styrelsen

Revisorer 2018

Vid årsmötet varje år välj revisorer. Dessa ska under året granska styrelsens förvaltning och den ekonomiska redovisningen och avlägga en revisorsberättelse till årsmötet.

Våra revisorer:

Auktoriserad revisor Klas Björnsson, PwC
Lekmannarevisor Klas Nordh

Kontaktuppgift revisorerna

Valberedningen 2018

Valberedningen väljs varje år på föreningens årsmöte. De har till uppgift att förbereda personvalen såsom val till styrelsen och val av revisorer. Det är dock inte valberedningen som bestämmer vilka som ska väljas, det gör medlemmarna på årsmötet.

Vår valberedning:

Xzenu Cronström Beskow, sammankallande
Babynadja Mohamedali
Viktoria Björnholm

Kontaktuppgift valberedningen