Kort om RFSL

Om ossRFSLFoto: EVELINE JOHNSSON
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.

Läs mer om RFSL på förbundets hemsida.

RFSL Göteborg

RFSL Göteborg bildades 1971 och är en av 38 självständiga avdelningar till RFSL. Avdelningen har ca 700 medlemmar. På årsmötet varje år, oftast i februari, väljs styrelse, revisorer och valberedning. Grunden för föreningens arbete bygger på frivilliga insatser från medlemmarna men föreningen har även anställda som utför arbete i vissa projekt och verksamheter samt har administrativa uppgifter.

Föreningen är en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, Öppet hus-kvällar, pridefiranden och workshops. Men vi jobbar också med hivprevention, samtalsstöd och stöd till nyanlända. Dessutom arbetar vi med opinionsarbete och påverkansarbete i det vi kallar sexualpolitik.

Varmt välkomna till RFSL Göteborg!