Newcomers Göteborg

NewcomersRFSL

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter inom RFSL Göteborg som träffas regelbundet och hittar på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

Du som deltar kan vara asylsökande, leva papperslöst, ha fått uppehållstillstånd, flyttat hit genom anknytning, för att jobba, plugga eller av andra orsaker och vill finna ett sammanhang tillsammans med andra hbtq-migranter.

Du kommer att få möjligheten att träffa och lära känna andra hbtq-personer och Göteborgs hbtq-community, träna på svenska och kunna få stöd och råd.

Newcomers träffas på onsdagkvällar, i vår aktivitetskalender kan du se när och var vi träffas nästa gång.

Om du har några frågor kan du skicka e-post till newcomers(at)goteborg.rfsl.se .

Välkommen!

Engagera dig som volontär!

OBS! Med anledning av det pågående Coronavirus-utbrottet kommer Öppet hus vara stängt tills vidare.