Newcomers Göteborg

NewcomersRFSL

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtqi-flyktingar och hbtqi-migranter inom RFSL Göteborg som träffas regelbundet och hittar på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

Du som deltar kan vara asylsökande, leva papperslöst, ha fått uppehållstillstånd, flyttat hit genom anknytning, för att jobba, plugga eller av andra orsaker och vill finna ett sammanhang tillsammans med andra hbtqi-migranter.

Du kommer att få möjligheten att träffa och lära känna andra hbtqi-personer och Göteborgs hbtqi-community, träna på svenska och kunna få stöd och råd.

Newcomers träffas på onsdagar, i vår aktivitetskalender kan du se vilka onsdagar vi träffas.

Om du har några frågor kan du skicka e-post till newcomers(at)goteborg.rfsl.se .

Välkommen!

Engagera dig som volontär!

OBS! Med anledning av det pågående Coronavirus-utbrottet kommer Öppet hus vara stängt tills vidare. Om du vill komma på Newcomers aktiviteter, maila newcomers(at)goteborg.rfsl.se