Tvåminutersrundor på Neuroqueer mötesplats

RFSL

Kort beskrivning:

Vi använder oss av tvåminutersrundor för att alla ska få utrymme att prata. Varje person, som inte optar ur med rött kort, får två minuter på sig att prata om det rundan handlar om, utan att bli störd av någon annan. Vi använder ett timglas för att hålla koll på tiden och vems tur det är att prata.

Kommentera inte på det någon annan säger under rundan om de inte bett om feedback, utan utgå från dig och dina egna upplevelser och tankar.

 

Längre beskrivning:

  • Timglaset/timern går runt medurs. Den som har timglaset/timern får tala.
  • Du som har timglaset får 2 min (ett timglas) att använda till att prata om det du vill som är relevant för rundan (med lite marginal om du behöver avsluta ett resonemang). Om du tycker det är svårt att ha koll på timglaset kan du be arrangörerna att uppmärksamma när din tid tagit slut.
  • Du får lägga rött kort och bara lyssna på rundan om du vill, eller helt enkelt hoppa över din tur.
  • Du får lämna vidare timglaset när du känner dig klar. Du måste alltså inte använda hela tiden om du inte vill. 
  • Du får sitta tyst och tänka under hela, eller delar av, dina två minuter om du vill. Ingen får avbryta om den som har timglaset väljer att lägga en del av sin tid på att tänka.
  • I rundorna bör du prata utifrån dig själv och främst dela dina egna upplevelser, tankar och reflektioner. Det är inte meningen att du ska svara på andras frågor eller komma med synpunkter på andras berättelser.
  • Tiden pausas inte för frågor. Den som har timglaset kan dock välja att ställa en fråga, och låta folk svara på den under de två minuter som påbörjats.
  • Du ska vara tyst när det inte är din tur (om inte den som har timglasen uttryckligen bett om svar på en fråga).
  • Kommentera inte på det någon annan säger under rundan om de inte uttryckligen bett om feedback, utan utgå från dig och dina egna upplevelser och tankar. Dock får du, när det är din tur, såklart lyfta egna tankar som bygger vidare på det någon annan sagt. 

Det finns penna och papper för att göra minnesanteckningar av det andra säger under mötet. Dessa papper får man inte ta med sig efteråt om de innehåller information som kan härledas till en specifik person, såsom namn eller specifika uppgifter.