Vill du leda samtalsgrupper för unga transpersoner?

RFSL

Nu söker vi dig som är transperson eller icke-cisperson och över 25 år. Du är en stabil person som vill vara med och skapa trygga rum för unga transpersoner genom samtalsgruppen Transit.

Transit är en samtalsgrupp inom RFSL Göteborg för transpersoner och personer som funderar över sin könsidentitet och är 15-25 år. Samtalsgruppen utgår ifrån ett lika-lär-lika-perspektiv där deltagarna får möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Genom tydliga metoder får deltagarna fundera och reflektera över hur det är att vara transperson i en cisnormativ värld. Syftet är att stärka deltagarna i deras identiteter.

Som ledare för Transit kommer du tillsammans med en annan ledare planera och hålla i nio träffar per termin. Varje träff är 4 timmar inklusive förberedelser och avslut. Det brukar vara mellan 6-14 deltagare per grupp. Innan du håller i samtalsgruppen får du en utbildning som förbereder dig och ger dig verktyg att kunna hålla i samtalsgruppen.

Vi söker dig som
• Känner dig trygg inför rollen att leda en grupp unga i behov av stöd
• Inte befinner dig i en identitetsprocess där du själv är i behov av stöd kopplat till din könsidentitet
• Är en uppmärksam ”lyssnare” och kan se till både individers och gruppens behov
• Har kunskap om normkritik och kan synliggöra och problematisera normer tillsammans med andra
• Är över 25 år
• Kan gå samtalsledarutbildning 8-9 december 2018

Gruppen unga transpersoner har många olika erfarenheter och upplevelser, därför söker vi samtalsledare som kan återspegla detta. Det innebär att du gärna utöver att vara transperson även får ha erfarenhet av att bryta mot andra normer, till exempel vithetsnormer, funktionsnormer, klassnormer och/eller relationsnormer.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av stärkande arbete gentemot unga.

Att vara samtalsledare inom RFSL Göteborg är ett ideellt uppdrag och sker utan ekonomisk ersättning. Under tiden samtalsgruppen pågår samt i samband med uppstart och avslut har du tillgång till handledning av vår kurator vid behov.

Nästa utbildning sker 8-9 december 2018 i Stockholm. Du lämnar ditt intresse för att bli samtalsledare genom att fylla i och skicka in formuläret du hittar här: https://goo.gl/forms/gisnQAp7PeHOmU383 senast 5 november 2018. Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem till kurator@goteborg.rfsl.se. Intervjuer kommer hållas i början av November.