För dig som är hbtq-migrant

NewcomersRFSL

Newcomers Göteborg är en social plattform och ett nätverk för hbtq-migranter och hbtq-flyktingar där innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Nätverket träffas en gång i veckan för aktiviteter och cafékvällar. För mer information och kontakt: newcomers@goteborg.rfsl.se.

Vi har möjlighet att erbjuda

 • Kris- och stödsamtal hos kurator.
  Kris- och stödsamtal ges inom hbtq-relaterade frågor och i mån av tid. Information om kris- och stödsamtal hos kuratorn. (öppnas i nytt fönster).
 • Ett socialt sammanhang med Newcomers.
  Newcomers är en social gruppverksamhet. Här kan du som är hbtq-flykting och hbtq–migrant träffa andra hbtq-migranter. Newcomers träffas en gång i veckan, under föreningens Öppet hus. För öppettider se kalendariet
 • En personlig kontaktperson.
  En kontaktperson är en person som kan erbjuda ett personligt, praktiskt och socialt stöd. Kontaktpersonen är volontär och den är inte anställd på RFSL Göteborg. 
 • Svenskaundervisning
  Vi erbjuder svenskaundervisning i mindre skala. Lärarna är volontärer och de är inte anställda på RFSL Göteborg. Du kan gå på svenskaundervisning oavsett om du är asylsökande, har uppehållstillstånd, är eu-migrant eller är i Sverige av andra orsaker.
 • Gratis hiv-test på Checkpoint Göteborg
  Checkpoint är en mottagning utanför sjukvårdens regi. På tisdagar klockan 18-20 kan du göra ett gratis hiv-test med snabbt svar. Du får svar inom 15 minuter. Du kan vara anonym. 
 • Medlemskap i organisationen
  Som medlem har du möjlighet att delta i medlemsaktiviteter. Kontakta newcomers@goteborg.rfsl.se om du är asylsökande, för reducerad avgift. Fullt betalande medlemmar registrerar sig via förbundets hemsida

Vi har inte möjlighet att erbjuda

 • Terapi eller behandling
 • Juridisk rådgivning
 • Intyg på att du är hbtq-person
  Vi ser på sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck som något rörligt som kan förändras över tid och som att det inte syns på en person om den är hbtq-person. Därför kan vi inte intyga någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • Landrapporter eller liknande sammanställd landinformation
  För sammanställd information om ett specifikt land hänvisar vi till www.ilga-europe.org och www.rfsl.se.
 • Hjälp med pengar, mat, boende, jobb, läxläsning eller liknande.