För dig som är hbtq-migrant

NewcomersRFSL

Newcomers Göteborg är en social plattform och ett nätverk för hbtq-migranter och hbtq-flyktingar där innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Nätverket träffas en gång i veckan för aktiviteter och cafékvällar. För mer information och kontakt: newcomers@goteborg.rfsl.se.

Vi har möjlighet att erbjuda

 • Kris- och stödsamtal hos kurator.
  Kris- och stödsamtal ges inom hbtq-relaterade frågor och i mån av tid. Information om kris- och stödsamtal hos kuratorn. (öppnas i nytt fönster).
 • Ett socialt sammanhang med Newcomers.
  Newcomers är en social gruppverksamhet. Här kan du som är hbtq-flykting och hbtq–migrant träffa andra hbtq-migranter. Newcomers träffas en gång i veckan, under föreningens Öppet hus. För öppettider se kalendariet
 • En personlig kontaktperson.
  En kontaktperson är en person som kan erbjuda ett personligt, praktiskt och socialt stöd. Kontaktpersonen är volontär och den är inte anställd på RFSL Göteborg. 
 • Svenskaundervisning
  Vi erbjuder svenskaundervisning i mindre skala. Lärarna är volontärer och de är inte anställda på RFSL Göteborg. Du kan gå på svenskaundervisning oavsett om du är asylsökande, har uppehållstillstånd, är eu-migrant eller är i Sverige av andra orsaker.
 • Gratis hiv-test på Checkpoint Göteborg
  Checkpoint är en mottagning utanför sjukvårdens regi. På tisdagar klockan 18-20 kan du göra ett gratis hiv-test med snabbt svar. Du får svar inom 15 minuter. Du kan vara anonym. För mer information gå till www.checkpointgoteborg.org.
 • Cafékvällar varje onsdag kl 17-20 under terminerna. För öppettider se kalendariet.
 • Medlemskap i organisationen
  Som medlem har du möjlighet att delta i medlemsaktiviteter. Mer info hittar du här.För att delta i aktiviteterna ovan behöver du inte vara medlem.

Vi har inte möjlighet att erbjuda

 • Terapi eller behandling
 • Juridisk rådgivning
 • Intyg på att du är hbtq-person
 • Vi ser på sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck som något rörligt som kan förändras över tid och som att det inte syns på en person om den är hbtq-person. Därför kan vi inte intyga någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • Landrapporter eller liknande sammanställd landinformation
 • För sammanställd information om ett specifikt land hänvisar vi till www.ilga-europe.org och www.rfsl.se.
 • Hjälp med pengar, mat, boende, jobb, läxläsning eller liknande.