För dig som är hbtqi-migrant

Ny i SverigeRFSL

På RFSL Göteborg träffar vi många hbtqi-migranter och hbtqi-flyktingar. För att hjälpa de som söker stöd från oss har vi skapat en lista på med information om vad vi kan bidra med för hjälp, och vad vi tyvärr inte kan hjälpa till med. För mer information och support får ni gärna maila: newcomers@goteborg.rfsl.se

Vi har möjlighet att erbjuda

 • Kris- och stödsamtal hos kurator.
  Kris- och stödsamtal ges inom hbtqi-relaterade frågor och i mån av tid. Information om kris- och stödsamtal hos kuratorn. (öppnas i nytt fönster).
 • Intyg på att du deltar i Newcomers aktiviteter.
 • Om du bor på ett av Migrationsverkets boenden och deltar i Newcomers verksamhet kan du få ett intyg för att få reseersättning från Migrationsverket.
 • Stöd i kontakt med Migrationsverket för att hitta ett tryggt boende.
 • Ett socialt sammanhang med Newcomers.
  Newcomers är en social gruppverksamhet. Här kan du som är hbtqi-flykting och hbtqi–migrant träffa andra hbtqi-migranter. Newcomers träffas regelbundet. 
 • En personlig kontaktperson.
  En kontaktperson är en person som kan erbjuda ett personligt, praktiskt och socialt stöd. Kontaktpersonen är volontär och den är inte anställd på RFSL Göteborg. 
 • Svenskaundervisning
  Vi erbjuder svenskaundervisning i mindre skala. Lärarna är volontärer och de är inte anställda på RFSL Göteborg. Du kan gå på svenskaundervisning oavsett om du är asylsökande, har uppehållstillstånd, är eu-migrant eller är i Sverige av andra orsaker.
 • Gratis hiv-test och syfilis-test på Checkpoint Göteborg
  Checkpoint är en mottagning utanför sjukvårdens regi. På tisdagar klockan 18-20 kan du göra ett gratis hiv-test eller syfilis-test med snabbt svar. Du får svar inom 15 minuter. Du kan vara anonym. 
 • Medlemskap i organisationen
  Som medlem har du möjlighet att delta i medlemsaktiviteter. Kontakta newcomers@goteborg.rfsl.se om du är asylsökande, för reducerad avgift. Fullt betalande medlemmar registrerar sig via förbundets hemsida

Vi har inte möjlighet att erbjuda

 • Terapi eller behandling
 • Juridisk rådgivning
 • Intyg på att du är hbtqi-person
  Vi ser på sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck som något rörligt som kan förändras över tid och som att det inte syns på en person om den är hbtqi-person. Därför kan vi inte intyga någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • Landrapporter eller liknande sammanställd landinformation
  För sammanställd information om ett specifikt land hänvisar vi till www.ilga-europe.org
 • Hjälp med pengar, mat, boende, jobb, läxläsning eller liknande.