Ny styrelse vald på årsmötet

RFSL

Föreningens årsmöte hölls den 14 februari. Ett 30-tal medlemmar samlades för att ta beslut kring bland annat årsredovisning och budget.

Fjolårets styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre ersättare. De flesta satt med i föregående styrelse medan tre är helt nya, däribland ordförande Camilla Schulz. Styrelsen börjar nu att formera sig och kommer inom kort att ha en planeringsdag för att lägga upp arbetet under året.

Det blev omval av förra årets revisorer, Klas Björnsson från PwC och lekmannarevisorn Leif Hörlin.

En ny valberedning valdes också. Den består sedan årsmötet av Kaj Heino, Berit Larsson, Olof Svensson och Waldemar Wrangel.