Bli samtalsledare inom RFSL Göteborg

RFSL
Är du hbtqi-person och vill hålla i samtalsgrupper? Nu söker vi fler personer som vill leda samtalsgrupper på RFSL Göteborg! Anmäl dig här om du vill bli en av dem: https://forms.gle/XW3GiZEPf6pAf7Jn6.
Vi söker dig som är hbtqi-person och minst 18 år. Du är en stabil person som vill vara med och skapa trygga rum för andra hbtqi-personer.
Samtalsgrupperna utgår ifrån ett lika-lär-lika-perspektiv där deltagarna får möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Genom samtalsövningar och samtalsmetoder får deltagarna fundera och reflektera över hur det är att vara hbtqi-person i en hetero- och cisnormativ värld. Syftet är att stärka deltagarna i deras identiteter och i deras vardag.
Som ledare för en samtalsgrupp kommer du tillsammans med en annan ledare planera och hålla i fem träffar per samtalsgrupp utifrån ett färdigt material. Varje träff är 4 timmar inklusive förberedelser och avslut. Det brukar vara mellan 6-14 deltagare per grupp. Innan du håller i samtalsgruppen får du både en volontärutbildning och en utbildning specifikt för samtalsgruppsledare som förbereder dig och ger dig verktyg att kunna hålla i samtalsgrupper.
Vi söker dig som:
• Känner dig trygg inför rollen att leda en grupp i behov av stöd.
• Inte befinner dig i en identitetsprocess där du själv är i behov av stöd kopplat till att vara hbtqi-person.
• Är en uppmärksam ”lyssnare” och kan se till både individens och gruppens behov.
• Har kunskap om normkritik och kan synliggöra och problematisera normer tillsammans med andra.
• Är minst 18 år.
Vi erbjuder dig:
• Utbildning.
• Kontinuerlig handledning.
• Volontärintyg och möjlighet till referenser.
Personer inom hbtqi-communityt har många olika erfarenheter och upplevelser. Därför söker vi samtalsledare som kan återspegla detta. Det innebär att du, utöver att vara hbtqi-person även gärna får ha erfarenhet av att bryta mot andra normer, till exempel vithetsnormer, funktionsnormer, kroppsnormer, klassnormer och/eller relationsnormer.
Vi strävar efter att ledarna för grupperna ska spegla temat för gruppen i så stor utsträckning som möjligt. Det betyder att om det till exempel är en grupp för hbtqi-personer som rasifieras som ickevita så ska även ledarna för gruppen vara det om möjligt.
Att vara samtalsledare inom RFSL Göteborg är ett ideellt uppdrag och sker utan ekonomisk ersättning. Under tiden samtalsgruppen pågår samt i samband med uppstart och avslut har du tillgång till handledning av RFSL Göteborgs kurator vid behov.
Du lämnar ditt intresse för att bli samtalsledare genom att fylla i och skicka in formuläret som du hittar här: https://forms.gle/XW3GiZEPf6pAf7Jn6, senast fredagen den 30 september. Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem till kurator@goteborg.rfsl.se. Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden under kontorstid.. Utbildningen kommer hållas onsdagarna 19/10, 2/11 och 16/11 kl 18-21. Du behöver kunna vara med vid alla tre utbildningstillfällena för att bli samtalsledare. Själva samtalsgrupperna kommer planeras för tidigast våren 2023.
Varmt välkommen med din ansökan!