Föreläsning för dig som möter ickebinära i din profession

RFSL

Observera att då anmälningarna redan överstigit antal deltagarplatser är sista anmälningsdatum ändrat till 14 oktober. Vi kommer prioritera en spridning på deltagarplatserna, vilket bland annat kommer begränsa antalet deltagare från samma arbetsplats.

Välkommen på en föreläsning om ickebinäras hälsa, livsvillkor och professionellt bemötande med Vierge Hård från RFSL Ungdom

Föreläsningen handlar om ickebinära personers hälsa och levnadsvillkor och erfarenheter av stödinsatser och vård. Ickebinära personers behov i fråga om bemötande står i fokus. Hur kan man rent konkret åstadkomma en miljö som välkomnar alla med transerfarenhet – kvinnor, män och ickebinära?

Vierge Hård är sakkunnig i transfrågor på RFSL Ungdom, ungdomsförbundet för hbtq-personers rättigheter. Vierge arbetar med Transformering.se, som är RFSL Ungdoms och RFSL:s sida om trans och könsidentitet, och med individuellt nätbaserat stöd till transpersoner, närstående och professionella. Verksamheten är central i RFSL Ungdoms arbete för att främja en god psykisk hälsa och förebygga ohälsa och suicid.

Föreläsningen vänder sig till dig som möter ickebinära i din profession, till exempel inom socialt arbete, hälso- och sjukvård och liknande.

När: Fredag 16/11 kl 13:30-15:30.
Var: Information om plats ges i samband med mail om att du fått en plats på föreläsningen.
OSA: (Senast 31 oktober.) OBS! ändrat till 14 oktober!

Observera att det finns ett begränsat antal platser. Vänligen anmäl dig här https://goo.gl/forms/wzyd27UacvRiRxv33 om du vill komma.

Vi återkopplar med information kring om du fått en plats efter sista anmälningsdatum. Observera att om föreläsningen blir fullbokad kommer RFSL Göteborg prioritera en spridning på deltagarplatserna, vilket kan komma att begränsa antalet platser från samma verksamhet.

Vid eventuella frågor, maila linda.gustafsson@goteborg.rfsl.se.

Välkommen!