Digital workshop om könsbekräftande vård för ickebinära

RFSLFoto: Zackary Drucker, The Gender Spectrum Collection, Broadly.

Välkommen på en digital workshop med RFSL om vad ickebinär könsbekräftande vård är och kan vara!

Vi söker dig som är ickebinär transperson och vill dela med dig av vad ickebinär könsbekräftande vård är för dig.

Workshopen är separatistisk för ickebinära transpersoner, vilket innebär att den endast är öppen för dig som själv är ickebinär transperson eller har egen personlig transerfarenhet som ickebinär. Du behöver inte ha erfarenhet av könsbekräftande vård.

Syfte: Dela erfarenheter, tänka nytt tillsammans och slutligen påverka den könsbekräftande vården i Sverige.

Tillsammans arbetar vi fram ett underlag som efteråt sammanställs av RFSL och lämnas över till ansvariga myndigheter, med förhoppningen att kunna påverka den könsbekräftande vård som ges i Sverige framöver.
Underlaget som lämnas vidare kommer anonymiseras så att ingen kan koppla dina svar till dig. Det kommer inte stå vilka som deltog i workshopen.

Vi kommer att samtala om frågor som till exempel:
– Vilken könsbekräftande vård behöver du?
– Kan du få tillgång till den vård du behöver inom svensk könsbekräftande vård?
– Vilken könsbekräftande vård har du redan fått?
– Hur nöjd är du med den könsbekräftande vård du redan fått?
– Är det något som du i efterhand önskat hade varit eller blivit annorlunda?

Du som deltar kan till exempel vara ickebinär och:
* Ha påbörjat könsbekräftande vård eller utredning men avbrutit eller pausat på eget initiativ.
* Ha genomgått utredning och fått diagnos samt könsbekräftande behandling/ar.
* Stå i kö till utredning.
* Inte ha sökt könsbekräftande vård i Sverige eftersom den vården du vill ha inte ges inom den könsbekräftande vården här.
* Ha fått diagnos och stå i kö för könsbekräftande behandling/ar.
* Ha gjort utredning och blivit nekad diagnos och därmed könsbekräftande behandling/ar.
* Ha blivit nekad könsbekräftande vård på grund av krav som exempelvis BMI, andra diagnoser eller sjukdomar, normbrytande funktionsvariationer, legal status i Sverige (till exempel om du är papperslös eller asylsökande) eller av andra anledningar.

Workshopen hålls av RFSL Förbundet i samverkan med RFSL Göteborg. Alla processledare under workshopen är själva ickebinära och/eller har självupplevd erfarenhet av könsbekräftande vård.

Vid frågor, kontakta Lio Gustafsson på lio.gustafsson@goteborg.rfsl.se.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kort praktisk info:
När: Lördagen den 17 oktober klockan 10.00-12.00 alternativt tisdagen den 20 oktober klockan 17.30-19.30.

Hur: Videosamtal över Zoom samt frågor och svar via Mentimeter. Länk till mötet skickas ut med bekräftelse om att du fått en plats på workshopen.

Anmälan: https://forms.gle/YWy5dkmCyxh1BZTt6.
Sista anmälningsdatum: Söndagen 11 oktober.

Tillgänglighet: Vi strävar efter att göra workshopen tillgänglig för så många som möjligt utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Om du har några behov vi behöver inkludera för att du ska kunna delta, vänligen fyll i detta under avsnitt ”Tillgänglighet” i formuläret nedan.

Språk: Workshopen hålls på svenska.

Teknik: För att kunna delta behöver du en stabil internetuppkoppling, dator, smartphone eller surfplatta med kamera, högtalare och mikrofon. För att kunna delta så bra som möjligt rekommenderar vi att du använder dator.