Förhållningsregler Neuroqueer Mötesplats

RFSL

Förhållningsregler – Kortform

 

 • Vi börjar prick kl 18:00. Kom gärna lite innan. Efter 18:00 har vi insläpp ca var 10:e minut.
 • Det finns en planerad paus efter ca halva tiden, och du får ta paus när du vill utöver det utan att säga till.
 • Vi för inte vidare vad som sagts i rummet på ett sätt som kan härledas till någon specifik person.
 • Föreslå inte lösningar, eller kom med åsikter om det andra delar i gruppen om de inte tydligt bett om det.
 • Respektera varandras namn och pronomen.
 • Tolka varandra välvilligt. Kommunikation är svårt, det blir fel ibland!
 • Om någon beter sig illa eller bryter mot reglerna, vänd dig till en arrangör som hanterar det.
 • Vi skapar detta tillsammans, så kom gärna med ideér och förslag om hur du vill att Neuroqueer Mötesplats ska vara. Ta detta i rundan i slutet eller via mail eller discord.
 • Detta är ett deltagarforum så tänk på att det finns begränsat med stöd att få kring känsliga frågor.
 • Detta är en grupp för vuxna, så vissa av samtalen kan vara känsliga eller laddade.
 • Tvåminutersrundor : Vi använder oss av tvåminutersrundor, där alla får möjlighet att prata i två minuter var utan att bli avbrutna av någon. Detta växlas med öppen diskussion.

 

Förhållningsregler – Långform

 

Vi börjar kl 18:00.

Kom gärna lite innan. Efter kl 18:00 så släpper vi in de som kommer sent ca var 10:e minut. Detta är för att inte störa den påbörjade träffen för mycket. Om du kommer sent kommer du att missa instruktionerna, och dessa kommer inte upprepas vid insläpp. Om du har frågor får du vänta tills pausen eller din tur i rundan att ställa dem.

Neuroqueer är ett deltagarforum.

Ingen av arrangörerna har en terapeutisk roll, utan Neuroqueer består av peer support. Vi stöttar alla varandra på lika villkor, utefter våra egna förutsättningar. 

Det betyder att det finns begränsat med stöd att få av oss arrangörer kring känsliga frågor, så ha det i åtanke när du väljer vad du delar och tar del av. Du kan lämna rummet när du vill utan att förklara varför, och komma tillbaka när du vill.

Neuroqueer är huvudsakligen en grupp för vuxna.

Samtal, aktiviteter och ämnen som hanteras på neuroqueer mötesplats kan vara känsliga eller laddade, och ambitionen är inte att hålla samtalet på en barnvänlig nivå. Den som väljer att delta är införstådd med detta.

Du väljer själv hur mycket du vill vara med. 

Du väljer själv om du vill delta i rundorna och diskussionen eller bara sitta och lyssna. Visa med röd lapp framför dig om du inte vill vara med och prata just nu. Du kan byta fram och tillbaka precis som du vill under träffen. Vi frågar aldrig någon varför de inte vill prata.

Om du inte signalerar rött kommer vi att försöka se till att alla som vill får komma till tals. Tänk gärna på att lämna plats för andra och skapa utrymme för de som ännu inte har fått prata.

Vi använder tvåminutersrundor 

För att alla ska få möjlighet att delta i samtalet använder vi oss av ett koncept vi kallar tvåminutersrundor, där alla som vill får prata i två minuter om det ämne rundan handlar om. Hur tvåminutersrundor går till finns beskrivet här

Vi har en checkin-runda i början av varje träff

Första tvåminutersrundan är alltid en check-in runda, där alla får möjlighet att säga sitt namn och pronomen, hur de känner sig idag och ifall de har några tankar kring förra träffens tema eller inför kvällens tema. Du väljer själv vad, och hur mycket du vill dela med dig av på denna runda.

Det finns en planerad paus.

När vi gjort färdigt två rundor enligt beskrivningen längre ner, så har vi 20 min gemensam paus. Detta sker efter ungefär halva tiden. Du får alltid ta paus när du vill utöver det, och behöver inte säga till eller förklara varför.

Ge inte svar och lösningar till någon som inte bett om det.

Vi är alla olika. Vissa behöver ventilera utan att andra försöker gå in och föreslå lösningar, andra vill gärna höra hur andra hade hanterat deras situation. Vill du ha andras åsikter eller hjälp att hantera en situation så ber du om det. Om någon annan inte bett om åsikter eller lösningar så undvik att kommentera deras berättelse på sådana vis.

Vi för inte vidare vem som sagt vad.

Det kan vara viktigt att få prata vidare med en trygg person som inte var där och att ha möjlighet att fortsätta tänka kring ämnena vi tar upp. Men det är lika viktigt att vi respekterar andras integritet. Sköt det på ett sätt så att ingen utomstående kan räkna ut vem som varit med på träffen, eller vem som sagt det du återberättar. Du kan ta anteckningar att ta med dig hem för att komma ihåg saker, men skriv i så fall inte identifierande information som till exempel andra personers namn.

Använd rätt namn och pronomen. 

Vi antar inte folks pronomen. Oavsett hur folk ser ut gissar vi inte på folks pronomen på Neuroqueer Mötesplats. Har du inte fått veta någons pronomen, använd då helst namn, eller ett könsneutralt pronomen som hen, den eller dem. Den som vill får gärna testa ett nytt namn eller pronomen på våra träffar, så kom ihåg att folks namn och pronomen inte behöver vara samma som sist.

Det finns alltid möjlighet att skriva en namnlapp med pronomen på våra träffar. Det är helt frivilligt att skriva en, tänk dock på att det underlättar för andra att kunna se vilket pronomen du har.

Om någon råkar säga fel pronomen är det bra att kort och vänligt rätta personen som sagt fel, utan att göra en stor grej av det. Skulle problemet upprepas så uppmärksamma någon av oss arrangörer, så pratar vi med personen separat.

Vi tolkar varandra välvilligt!

Kommunikation kan vara svårt. Försök att förutsätta att folk menar väl när de pratar, även om du inte håller med om det de säger. Om du tycker att det de säger låter konstigt, fråga gärna vad de menade innan du antar saker. Tänk på att detta ska vara ett sammanhang där vi är tillåtande och öppna för folks olikhet. Många är väldigt rädda att göra fel, så försök möta andra med vänlighet och förståelse.

Vi tillåter inte transfobi, homofobi, rasism eller funkofobi.

Om någon beter sig transfobt, homofobt, rasistiskt eller funkofobt så är det bäst att låta oss som arrangerar prata med personen. Ibland kommer saker bara ut på fel sätt och går enkelt att ändra på, och vi ger folk utrymme att växa och lära sig. Om beteendet fortsätter kan personen däremot komma att bli utesluten ur gruppen. 

Upplever du att någon betett sig illa på ett av dessa sätt, kom till oss som håller i träffen och låt oss veta så att vi kan prata med personen. 

Om någon inte följer reglerna

Om någon bryter mot dessa förhållningsregler, eller på något annat sätt gör träffen till en jobbig upplevelse för dig, vänd dig då gärna till en arrangör som kan hantera situationen. Vi har stor förståelse för att det för många av oss kan vara svårt att komma ihåg och följa alla regler av olika anledningar, så vårt mål är att ha en dialog och att ge en möjlighet att lära och fortsätta delta i träffarna. Avsiktliga, upprepade brott mot reglerna kommer dock inte att tolereras, och kan leda till att personen inte längre är välkommen till Neuroqueer mötesplats.

Vi skapar Neuroqueer tillsammans.

Neuroqueer är för oss, av oss. Om du har förbättringsförslag, idéer om vad vi kan göra, samtalsämnen att ta upp, så tveka inte att prata med någon av arrangörerna i pausen eller efter träffen. Du kan även skriva till vår mail eller på vår discordkanal. Du hittar länkar till dessa på Neuroqueers huvudsida.

På Neuroqueer Mötesplats Discordkanal kan du även fortsätta diskussioner mellan träffarna och få kontakt med andra!